Escola Túrbula

BETA - Web en construcció

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Horari de Secretaria
Matí: de dilluns a divendres de 9h a 12:30h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17:30h. Tancada dimecres i divendres.

 

Loteria de Nadal de l'Escola 2014

Correu Imprimir PDF

Número 31.118

Disponible a l'administració de Loteria núm. 5 de Sant Adrià de Besòs. (Avinguda de les Corts Catalanes, 12).

 

Sortida a Can Putxet - P5

Correu Imprimir PDF

Els nens i nenes de P5 van anar d'excursió a Can Putxet (Sant Celoni) per a conèixer les característiques i curiositats d'aquesta època de l'any, LA TARDOR.
Van caminar per un petit bosc, una petita granja d’animals i, finalment, van arribar als castanyers. Van collir les castanyes que la "MARIA LA CASTANYERA" va torrar.

Feu click a "Llegir més" per veure més fotos

Llegir més...
 

Sortida al Zoo - 4t de Primària

Correu Imprimir PDF

Hola famílies.

Dijous 13 de novembre de 2014, els alumnes de Quart de Primària van anar al zoo. Van gaudir molt veient tota la diversistat d'animals i l'espectacle de dofins. A més, van fer un taller per treballar els rèptils i els amfibis que els va encantar. Aquí teniu unes fotografies que ho demostren.

Fina i Ruth.

 

Renovació del Consell Escolar del Centre - Curs 2014/15

Correu Imprimir PDF


D'acord amb la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres concertats (DOGC 6716, de 29.09.2014), abans del 23 de desembre de 2014 ha de quedar constituït el consell escolar resultant del procés de renovació de la meitat dels seus membres.

A continuació adjuntem un extracte del Reglament de Règim Interior del Centre i de les normes reguladores de l'elecció. Tota la informació relativa al procés es podrà consultar al tauló d'anuncis del centre.

Consell Escolar del Centre

El consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa escolar en el govern dels centres docents concertats, amb funcions en diferents àmbits de l'organització del centre, com ara la programació general anual i el seguiment i l'avaluació de les activitats. Es regeix pel que disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació, per les normes que s'estableixen al Reglament de Règim Interior del Centre i per la resta de normativa d'aplicació en tot allò que no estigui regulat.

Composició del Consell Escolar

Composen el Consell Escolar del Centre setze persones:

 • a) El Director
 • b) Tres representants del Titular del Centre.
 • c) Quatre representants dels professors.
 • d) Quatre representants dels pares, mares o tutors dels alumnes dels nivells concertats (Parvulari, Primària, E.S.O. i Cicles formatius concertats), dels quals un podrà ser designat per l'A.M.P.A.
 • e) Dos representants dels alumnes d'E.S.O. o cicles formatius (Comerç, Pròtesis Dentals)
 • f) Un representant del personal d'administració i serveis.

Renovacions

Aquest procés electoral es convoca per renovar la meitat del Consell i permetrà escollir:

 • Dos representants dels professors i professores
 • Dos representants dels pares i mares
 • Dos alumnes

Pares i Mares elegibles

Pares i mares que tenen fills escolaritzats en els nivells concertats del centre (Parvulari, Primària, E.S.O. i els Cicles Formatius Comerç (GM) i Pròtesis dentals (GS)).
El dret d'ésser elector i elegible és dels pares i de les mares. Per tant, poden exercir-lo indistintament el pare o la mare. Quan es tracti de pares separats l'exercirà aquell que tingui legalment la pàtria potestat o la tutoria legal. La mare soltera l'exercirà per si mateixa.

Professors elegibles

Els que figurin a la nòmina del pagament delegat.

Personal d'administració i serveis elegible

Personal de neteja, cuina, administració, consergeria i resta de personal auxiliar.

Alumnes elegibles

Són alumnes electors i elegibles els que cursen Educació Secundària Obligatòria o algun dels Cicles Formatius concertats del centre (Comerç i Pròtesis dentals) el dia de l'elecció.

Durada del càrrec de Conseller

La condició de membre del Consell Escolar del centre serà per quatre anys, tot i que cada dos anys es procedirà a la renovació de la meitat dels membres representatius dels sectors de professors, pares i alumnes.

Baixes de membres del Consell Escolar

Si es produeix alguna baixa d'un conseller, es cobrirà amb la persona o persones del mateix grup que segueixi als electes en nombre de vots obtinguts a les darreres eleccions, segons consti a les corresponents actes. La durada d'aquests càrrecs s'estendrà fins les següents eleccions.

Publicitat de cens i reclamacions

Els censos es publicaran al tauló d'anuncis del Centre, situat a l'entrada principal de l'escola. Convé consultar les dades que hi consten per tal de poder efectuar les reclamacions i les impugnacions oportunes, que s'hauran de formular mitjançant escrit adreçat al director del centre dins el període establert. La Junta Electoral estudiarà els fonaments de cada reclamació i la resoldrà bé rebutjant-la bé corregint l'error denunciat, informant a l'interessat sobre la solució raonada de la seva reclamació.

Junta electoral

El procés de renovació del Consell Escolar, promogut pel titular del centre, comptarà amb una junta electoral que serà l'encarregada de vetllar pel seu correcte desenvolupament.
Aquesta junta és formada pels següents membres:

 • Rep. del titular: Rafael Garcia Olba (president)
 • Director: Jordi Garcia Olba
 • Professora (secretària): Antònia Cañadas Rodriguez
 • Pare/mare: Josep Romero Beltrán
 • Alumna: Maria Gonzalez Richart

Meses electorals: Constitució i funcionament

Les meses, a més del Director que les presideix, es composen per:

 • Mesa de professors: el professor de més i el de menys antiguitat dels que composen el cens.
 • Mesa de pares: quatre pares o mares designats per sorteig.
 • Mesa dels alumnes: dos per sorteig.

Si ho sol·liciten a la mesa, pares, professors i alumnes podran actuar com interventors d'una candidatura, a proposta de la candidatura respectiva.

Calendari electoral


1.- Elaboració i exposició dels censos: Des de l'11 fins el 17/11/2014
2.- Presentació de reclamacions al cens: Fins el 17/11/2014 a les 13 h
3.- Resolució de reclamacions al Cens: 17/11/2014 a les 17 h
4.- Presentació i publicació de candidatures: Fins el 20/11/2014 a les 17 h
5.- Impugnacions de candidatures: 21/11/2014 fins a les 13 h
6.- Publicació definitiva de candidatures: 21/11/2014 a les 17 h
7.- Votacions: 25/11/2014
8.- Escrutini i proclamació dels electes: 25/11/2014
9.- Presentació de reclamacions: 26/11/2014 fins les 13 h
10.- Constitució del Consell Escolar: 03/12/2014 a les 19 h.


Normes reguladores de l'elecció

 1. Publicats els censos, s'iniciarà la presentació de candidatures dins el termini establert a través dels models de sol·licitud de proclamació de candidats per a cada sector que es trobaran a Consergeria i a Secretaria del Centre. Les Candidatures es presentaran a la Junta Electoral directament o mitjançant els representants del grups corresponents. A cada sol·licitant se li lliurarà una còpia segellada de la sol·licitud.
 2. El vot serà personal, directe i secret.
 3. Es consideraran nuls els vots emesos a favor d'una persona que no consti com a candidat oficial.
 4. A les paperetes de vot de cada grup hi constarà el nom i cognoms del o dels candidats i candidates per ordre alfabètic.
 5. Els electors donaran el seu vot als candidats mitjançant una creueta al costat del nom de cada candidat.
 6. Es poden donar tants vots com llocs a renovar a cada sector (a les paperetes es recordarà).
 7. Per tal d'avaluar la participació, es computaran tant el nombre de persones que han dipositat la corresponent papereta per cada grup com el nombre total de vots rebuts pels candidats.
 8. El president comprovarà que el votant és inscrit en el cens corresponent, on deixarà constància que ha votat. Finalitzat el temps fixat en cada cas per la votació, es verificarà l'escrutini.
 9. El president comprovarà que el nombre de paperetes introduïdes a l'urna, coincideix amb el nombre de votants i procedirà a la lectura dels elegits. El Secretari i els interventors, si n'hi haguessin, aniran prenent nota. Acabada la lectura de les paperetes, es desestimaran els vots nuls i es computaran els obtinguts pels que tinguin la condició de candidats.
 10. Els resultats de les eleccions s'obtindran per la suma dels vots realitzats a cada candidat a les corresponents paperetes de vot.
 11. Si algun sector no escollís als seus representants per causes a ell mateix imputables (p.e. falta de candidats o de vots), el Consell Escolar es constituiria igualment amb els representants dels altres grups.

Atentament, Jordi Garcia Olba
President del Consell Escolar
Sant Adrià, novembre de 2014


El que pares, mares, alumnes i professors hem de saber o fer

 1. Consultar el calendari del procés electoral
 2. Consultar el cens electoral provisional publicat per la direcció del centre.
 3. Consultar el cens definitiu.
 4. Presentar les reclamacions al cens en cas que no hi consteu.
 5. Presentar-vos com a candidats a formar part del consell escolar.
 6. Conèixer si heu estat designats membres de la mesa electoral.
 7. Consultar les candidatures presentades.
 8. VOTAR


Podeu trobar més informació del procés als següents portals:


 

Colònies a la neu 2014-2015 - 5è de Primària

Correu Imprimir PDFINFORMACIÓ

Benvolgudes famílies,

Durant les reunions d’inici de curs us hem explicat quins són els objectius principals de les sortides pedagògiques, els viatges de final de curs i les colònies. També hem comentat la importància que per l’assoliment dels objectius que s’hi plantegen té l’assistència de tots els alumnes.

Us presentem el projecte d’estada a la neu, un clàssic del nostre centre, que hem preparat per aquest curs 2014/15.

On anirem? Ens allotjarem a l’hotel Esquirol de Llívia (molt a prop de Puigcerdà).
Què farem? Pujarem a esquiar a les pistes d’esquí "Porté-Puymorens" tot i que depenent de la meteorologia anirem a La Molina-Masella o d’altres estacions d’esqui, totes elles molt properes a Llívia. A les pistes farem un curset d’esquí de 5 hores/dia. També visitarem Puigcerdà i les aigües termals de Dorres (França).
Dates Quatre dies amb tres nits: 03, 04, 05 i 06 de març de 2015
 • Sortida: 03/03/2015 a les 06:00 h des de l’Escola (cal ser puntual)
 • Arribada: 06/03/2015 entre les 17:30 i les 18:30 h.
Transport Autocar des de l’Escola i durant tota l’estada.
Preu per alumne 390.00 €
Preu alumnes fixes de menjador: 368.00 €
El preu inclou:
 • Trasllats en autocar des de l’Escola, a les pistes i a les excursions programades.
 • Quatre Forfaits per a la lliure utilització dels remuntadors.
 • Pensió completa amb allotjament, esmorzar i sopar a l’hotel Esquirol (Llívia) i dinar a les pistes (cal portar l’esmorzar del primer dia).
 • Quatre dies de curset d’esquí amb monitors.
 • Lloguer del material d’esquí: casc protector -d’ús obligatori- esquís i pals.
 • Visita a Dorres (aigües termals a l’aire lliure).
 • Assegurança obligatòria per activitats fisicoesportives.
El preu no inclou:
 • Roba d’esquí (es pot llogar)
 • Qualsevol cosa no explicitada en l’apartat anterior
Documentació DNI + Autorització paterna/materna (o passaport) + Targeta sanitària europea (NO CADUCATS)
Reserva de plaça Cal reservar la plaça lliurant a Secretaria del Centre fins el divendres 12 de desembre la fitxa adjunta (convenientment emplenada) i la quantitat de 250,00 € en concepte de reserva, a descomptar del preu total.
Finançament Per ajudar a que tots els alumnes puguin assistir aquestes colònies, l’agència de viatges proporciona butlletes de loteria per participar en el sorteig de diversos i importants premis. Aquestes butlletes es lliuraran als alumnes de la següent manera: cada alumne rebrà un talonari en fer la reserva de plaça. Quan l’alumne vulgui algun talonari addicional el podrà retirar de Secretaria lliurant, a compte de l’import total de les colònies, una quantitat equivalent a l’import dels números que es retirin.
Els alumnes que retirin números per import superior al preu total de les colònies, han d’haver satisfet prèviament a Secretaria l’import total.

DUBTES: Podeu adreçar-vos a Secretaria del Centre o bé als tutors de cinquè curs de Primària.

1.- Inscripcions i bestretes

Les inscripcions es fan a Secretaria del Centre amb un primer pagament de 250 €. La data límit d’inscripció és el divendres 12 de DESEMBRE. Després d’aquesta data, l’admissió de noves inscripcions quedarà subjecta a la disponibilitat de places lliures.
En el cas que el dia 12 de desembre no s’hagin inscrit els 30 alumnes mínims, l’Escola podrà cancel·lar el viatge. En aquest cas es retornarà a les famílies la quantitat lliurada en la seva totalitat.

2.- Finançament

Per ajudar als alumnes a finançar el viatge, es lliuraran paperetes de loteria sense càrrec a tots els alumnes -prèvia inscripció- que ho desitgin. A mida que l’alumne reculli diners venent paperetes, podrà demanar més paperetes per l’import equivalent a la quantitat que dipositi a Secretaria a compte de l’import de les colònies.
El lliurament de paperetes per valor superior al preu de les colònies resta subjecte a la satisfacció prèvia del preu íntegre i a la seva disponibilitat (es prioritzarà els alumnes que encara no han arribat a la quantitat total).

3.- Calendari de pagaments

Els alumnes:

 • a) Han d’haver formalitzat la inscripció com a màxim el divendres 12 de desembre amb 250 €
 • b) Han de tenir liquidada la totalitat de l’import de les colònies com a màxim el dia 02 de febrer de 2015

4.- Despeses de cancel·lació

La cancel·lació d’una inscripció porta associada una despesa de cancel·lació a càrrec de la família en funció de la data en què s’hagi comunicat per escrit a Secretaria del centre, segons la següent taula:

Data de la comunicació (dates extremes incloses) Despesa de la cancel·lació
Des de la reserva fins el 12 de desembre Sense cost de cancel·lació
Des del 15 de desembre i fins el dia 02 de febrer 250.00 €
Des del dia 03 de febrer i fins el dia 17 de febrer 290.00 €
Des del dia 18 de febrer i fins la data de sortida 390.00 €

5.- Altres normes

La família ha de comunicar qualsevol dada mèdica de l’alumne que sigui rellevant. Durant tot el viatge, els alumnes han de respectar amb caràcter general les normes de convivència que s’apliquen al Centre (comportament, hàbits, actituds, etc.) i sempre fer cas dels adults que els acompanyen.
No es permetrà la inscripció de cap alumne amb algun rebut escolar pendent de pagament.
La inscripció de l’alumne implica el coneixement i l’acceptació de totes les normes referides.


EQUIPAMENT RECOMANAT

 1. Tres o quatre parells de mitjons gruixuts (les botes poden produir nafres)
 2. Pantaló de niló impermeable per portar per sobre del xandall, les malles o els texans, (o si ja es té, pantaló d’esquí o acotxat impermeable o bé vestit de neu).
 3. Samarretes (3 ó 4).
 4. Jerseis gruixuts (2 ó 3) i Anorac impermeable.
 5. Guants d’esquí o similars que protegeixin les mans del fred humit i de les erosions que es poden produir en caure a la neu.
 6. Gorra o passamuntanyes.
 7. Crema protectora solar (amb índex de protecció adequada a la pell de l’alumne) i de llabis.
 8. Ulleres de sol amb protecció U.V. (amb garantia de protecció) o màscara fumada.
 9. Vestit de bany i tovallola.
 10. Tres o quatre mudes normals per vestir després d’esquiar.
 11. Pijama i necesser amb productes i objectes d’higiene personal.
 12. Motxilla o bossa ronyonera per portar durant la jornada d’esquí i on hi càpiguen diferents objectes (ulleres, crema protectora, gorra, jersei extra, moneder, etc.).


NORMES DE L'ESTADA

 1. Cada alumne ha de ser capaç de transportar el seu propi equipatge sense necessitat d’ajut. És la seva responsabilitat. Es recomana marcar tota la roba.
 2. El sol pot produir cremades a la pell de diversa consideració. Tot i que els professors comprovaran la protecció de tots els alumnes abans d’iniciar la jornada, cada alumne ha de protegir-se la pell adequadament. En cas de dubte, cal demanar ajut als professors.
 3. Els professors han de conèixer a través dels seus pares si un alumne segueix tractament mèdic o pateix algun problema relacionat amb la pràctica esportiva, l’exposició al sol o qualsevol altre que sigui rellevant.
 4. Durant tota la durada de les colònies, els alumnes han d’observar amb caràcter general les normes de convivència del centre. Qualsevol comportament inadequat serà tractat segons les normes de l’Escola.
 5. Tots els ocupants d’una habitació en són responsables. Han de mantenir-la en ordre i tenir-ne cura del seu contingut.
 6. Els monitors d’esquí assumeixen la responsabilitat del seu grup durant les classes d’esquí. Per tant, els alumnes han d’atendre llurs indicacions comportant-se correctament.
 7. Tots els alumnes han de respectar les normes i la senyalització de l’estació d’esquí així com les indicacions del monitors, els professors i altre personal responsable. És especialment important, als efectes de prevenir accidents, respectar la senyalització de les pistes i utilitzar correctament els remuntadors.
 8. El material d’esquí (esquís, pals, casc i botes) és de lloguer i resta sota la responsabilitat de l’alumne des del moment en què li és lliurat i fins la devolució el darrer dia de les colònies. La pèrdua culpable o el deteriorament innecessari o anormal, comportarà la liquidació de despeses per part de la família de l’alumne.
 9. Podreu seguir l’estada a la neu a través de la web de l’escola, on s’anirà penjant informació puntual del seu desenvolupament.


LLOGUER DE ROBA D’ESQUÍ

Us informem d’una novetat que pot ajudar a reduir la despesa per accedir a les colònies i, per tant, facilitar que hi vagi el màxim número d’alumnes.

Existeix la possibilitat de LLOGAR la roba d’esquí (anorac i pantalons) durant els quatre dies de l’esquiada als següents preus:

Lloguer d’anorac i pantalons 23.00 €
Lloguer només anorac 14.00 €
Lloguer només pantalons 11.00 €

Els interessats han de comunicar-ho a Secretaria del centre lliurant el document que podeu descarregar i imprimir aquí: Lloguer de roba d'esquí i liquidar el preu corresponent en el moment de la reserva.

 

Fotos de Nadal 2014

Correu Imprimir PDF


Dia Dimarts 11 de novembre
Caràcter Voluntari
Aspectes a tenir en compte El lot de fotos de Nadal enguany no conté fotografies dels germans.
Fotos de germans junts Les famílies que vulguin la fotografa amb els germans junts han de comprar el lot individual complet de cada germà i demanar la foto dels germans, que en aquest cas serà gratis. El fotògraf vindrà una tarda –previ avís- per fer la fotografia dels germans.
 


Página 1 de 33