Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Reunions d'inici de curs d'ESO i Batxillerat

Correu Imprimir PDF


CURS DATA HORA
1r d'ESO Dijous 29 de setembre 18:00 h
2n d'ESO Dimecres 28 de setembre 18:00 h
3r i 4t d'ESO Dimarts 27 de setembre 18:00 h
1r i 2n de Batxillerat Dimarts 4 d'octubre 18:00 h
 

Ajuts per l'alumnat amb necessitats específiques de recolzament educatiu 2016/2017

Correu Imprimir PDF


DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIJOUS 29 DE SETEMBRE - 17h

1.- Requisits sol·licituds ajuts.

a) Generals

 1. Tenir necessitat específica de recolzament educatiu associat a discapacitat o trastorns de conducta greus acreditats, inclòs TDAH.
 2. Tenir complerts els 2 anys el 31 de desembre de 2015.
 3. Estar escolaritzats en centres específics, en unitats d’educació especial de centres ordinaris o centres ordinaris que escolaritzin alumnes amb NEE.
 4. Estar cursant en alguns dels següents nivells:
  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària Obligatòria
  • Batxillerat
  • Cicles Formatius, Ensenyaments artístics professionals
  • Formació Professional bàsica, Programes Formació per Transició a la Vida Adulta
 5. Ser membre de família nombrosa, si passa del llindar de renda per unitat familiar.

b) Econòmics

 1. La renda de la unitat familiar està per sota del límit establert segons el núm. de membres de la unitat familiar:
Unitat familiar Límit de renda familiar
2 membres 19.444 €
3 membres 25.534 €
4 membres 30.287 €
5 membres 34.370 €
6 membres 38.313 €
7 membres 42.041 €
8 membres 45.744 €

2.- Documentació que cal aportar.

 1. Les sol·licituds hauran de complimentar-se mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministerio de Educación.
 2. Certificat de Minusvalia i /o Certificat del Inspector i informe específic de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica.
 3. Memòria expedida pel centre reeducador que doni el servei i la seva declaració responsable signada.
 4. Documentació acreditativa dels drets de deducció de la renda (Família nombrosa, orfandat, minusvalia, etc)

L’ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIJOUS 29 DE SETEMBRE A LES 17 h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

Les sol·licituds presentades fora de termini s’hauran de lliurar directament als Serveis Territorials Barcelona-Comarques del Departament d’Educació (C/ Casp núm. 15) amb indicació de la causa per la que no es van presentar dins el termini ordinari.

 

Casal d'Estiu setembre: del 29 d'agost al 9 de setembre

Correu Imprimir PDF

Inscriu-te al Casal de setembre fent clic aquí.

 

Reunions d'inici de curs P4, P5 i 1r de Primària

Correu Imprimir PDF

Les reunions d'inici de curs, on a més de conèixer a la tutora del vostre fill/a parlarem de temes de funcionament, tindran lloc a les següents dates:


Curs Dia Hora
P4 05/09/2016 17h
P5 06/09/2016
1r de Primària 07/09/2016
 

Exàmens de setembre de 1r de Batxillerat

Correu Imprimir PDF

Els exàmens de setembre seran els dies 6, 7 i 9 de setembre. A partir del dia 1, podeu passar a consultar el calendari. Les notes les podreu saber el divendres 9 a les 13 h.

 

Proves extraordinàries de setembre a l'ESO i Deures d'estiu

Correu Imprimir PDF

Deures d'estiu

Aquí teniu els deures que s'han de lliurar el setembre. Cliqueu a la carpeta corresponent al vostre curs per a accedir als deures.


Proves extraordinàries de setembre a l'ESO


Dijous 1 de Setembre
Assignatura Horari
Matemàtiques 10 a 11
Llengua Castellana 11 a 12
Llengua Anglesa 12 a 13
Educació Visual / Biologia 4t / Informàtica 4t 13 a 14


Divendres 2 de Setembre
Assignatura Horari
Ciències naturals i Física / Química 4t / Llatí 9 a 10
Llengua Catalana 10 a 11
Música 11 a 12
Ciències Socials 12 a 13
Tecnologia 13 a 14


Dilluns 5 de Setembre
Assignatura Horari
Optatives de 1r a 3r / A taste of art / Eticocívica / Història de les Religions 9 a 10
Educació Física 10 a 11
 

Activitats Extraescolars 2016-2017

Correu Imprimir PDF

Us presentem les activitats extraescolars del curs 2016-2017:

En aquest enllaç podeu descarregar el fullet amb tota la informació.

IMPORTANT

El període d’inscripció és fins el 4 de juliol, que s’haurà de formalitzar tot omplint aquest formulari on podeu triar les activitats i horaris que us interessin.

Un cop feta la inscripció, l’escola comunicarà els grups que es posaran en funcionament al setembre. El pagament serà mensual i s’haurà d’abonar a secretaria la primera mensualitat.

La posada en marxa i el manteniment de les diferentes activitats només serà possible amb la formació d’un grup mínim. Tanmateix, en qualsevol moment podem posar en marxa una activitat que us interessi si reuniu un grup mínim de vuit persones.

Si hi ha més demanda que oferta de places, es tindrà en compte l’ordre en el que ens ha arribat la inscripció.

RECORDEU

FULLET D'INFORMACIÓ FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 


Página 3 de 44