Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Escola d'Estiu 2016 (alumnes d'ESO)

Correu Imprimir PDF

La millor manera de preparar-te per al setembre

Del 4 al 22 de juliol, l'Escola Túrbula ofereix als alumnes d'ESO classes de repàs i preparació per als exàmens de setembre.

Els alumnes s'organitzaran per cicles, primer i segon, i tercer i quart, i tindran dues hores de classe diàries de dilluns a dijous, alternant matèries de ciències i d'humanitats.

Les classes tindran un màxim de 12 alumnes i seran impartides pels nostres professors de l'escola.

Des d'avui ja és possible fer la inscripció mitjançant aquest formulari d'inscripció online.

 

Calendari de recuperacions a l'ESO i programació de final de curs

Correu Imprimir PDF

Durant els dies 15 i 16 de juny, es faran les recuperacions de les àrees pendents. Els alumnes que ho hagin aprovat tot tindran activitat escolar únicament pels matins, de 9:00 a 13:00 h.

Aquells que tinguin alguna matèria trimestral suspesa, hauran de venir tots els matins a partir de les 9 i totes les tardes dels dies 15 i 16 que tinguin l'examen de recuperació.

En aquest document teniu tota la programació de final de curs a l'ESO.

HORARIS DE RECUPERACIONS

Dimecres, 15 de juny de 2016

1r 2n 3r 4t
9 - 10 SOCIALS ANGLÈS MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES
10 - 11 ANGLÈS MATEMÀTIQUES TECNOLOGIA LLATÍ/BIOLOGIA
11.30 - 12.30 CATALÀ CATALÀ CASTELLÀ MÚSICA
15 - 16 MATEMÀTIQUES CASTELLÀ CATALÀ CATALÀ
16 - 17 TECNOLOGIA SOCIALS NATURALS SOCIALS


Dijous, 16 de juny de 2016

1r 2n 3r 4t
9 - 10 NATURALS NATURALS MÚSICA FÍSICA/VISUAL
10 - 11 MÚSICA TECNOLOGIA SOCIALS CASTELLÀ
11.30 - 12.30 CASTELLÀ VISUAL ANGLÈS INF./ALEM.
15 - 16

OPTATIVA /

ALT.REL.

OPTATIVA /

ALT.REL.

OPTATIVA /

A TASTE OF ART

E. FÍSICA
16 - 17 E. FÍSICA E. FÍSICA E. FÍSICA -
   

Colònies a Mas Badó

Correu Imprimir PDF

Benvolgudes famílies, podeu seguir el dia a dia de les colònies i veure les fotos al facebook de l'escola.

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2016/2017

Correu Imprimir PDF

Fes clic aqui per descarregar el document

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 27 DE MAIG - 17h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l’escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d’Educació Especial, escolaritzats en centres específics d’EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Model oficial de sol·licitud. (que es pot sol·licitar a Secretaria o bé a través de la web de l’escola) degudament emplenada i signada. Aquest imprès de sol·licitud consta de dos fulls; Un primer que és l’imprès de sol·licitud en sí amb les dades dels alumnes sol·licitants, la firma del responsable de l’alumne i la indicació de la documentació que s’aporta i un segon full que és l’autorització dels membres de la unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència Tributària.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud
  • En cas de pensionistes, Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de percebre Renda Mínima d’Insersió (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i el seu import al 2015.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2015.
 • Per acreditar situacions familiars específiques
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Discapacitat de l’alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social durant el 2015.
  • Conveni o sentència de divorci

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 27 DE MAIG A LES 17h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

   

Revisions dentals i tècniques preventives a 1r i 4t de Primària

Correu Imprimir PDF

Un any més, des del departament de Sanitat de l’escola, ens posem en contacte amb vosaltres per demanar la vostra col·laboració. Com sabeu, els nostres alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Higiene Bucodental fan pràctiques a l’escola tractant amb pacients reals: realitzen higienes professionals i blanquejaments dentals a pacients adults, i revisions dentals i tècniques preventives a pacients infantils.

En aquest sentit, ens agradaria poder visitar el vostre fill o filla a les nostres instal·lacions, ajudant així els nostres alumnes d’Higiene Bucodental a posar en pràctica els coneixements adquirits sobre les diferències entre els pacients més petits i els adults.

Tenim previst que els nostres alumnes facin exploracions orals als nens de primer i quart de Primària a partir del mes d’abril, així com l’avaluació de l’índex de placa, que ens permet localitzar els llocs on s’acumula la placa bacteriana i explicar als més menuts com netejar-se correctament les dents i fer aplicacions tòpiques de gel de fluor. Tanmateix, a tots aquells nens i nenes a qui estigui indicat, realitzarem segellats de fosses i fissures, tècnica que ens ajuda a prevenir la càries. Aquestes pràctiques són no invasives i totalment gratuïtes per als alumnes de l’escola. Un cop finalitzades les exploracions, us enviarem un informe personal amb els resultats obtinguts.

Si no voleu que visitem el vostre fill o filla, indiqueu-nos-ho, si us plau, a l’agenda escolar.

Agraïm molt la vostra col·laboració i us convidem a visitar la nostra clínica de pràctiques, que trobareu a la segona planta de l’escola.


 


Página 4 de 44