Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Colònies a Mas Badó

Correu Imprimir PDF

Benvolgudes famílies, podeu seguir el dia a dia de les colònies i veure les fotos al facebook de l'escola.

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2016/2017

Correu Imprimir PDF

Fes clic aqui per descarregar el document

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 27 DE MAIG - 17h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l’escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d’Educació Especial, escolaritzats en centres específics d’EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Model oficial de sol·licitud. (que es pot sol·licitar a Secretaria o bé a través de la web de l’escola) degudament emplenada i signada. Aquest imprès de sol·licitud consta de dos fulls; Un primer que és l’imprès de sol·licitud en sí amb les dades dels alumnes sol·licitants, la firma del responsable de l’alumne i la indicació de la documentació que s’aporta i un segon full que és l’autorització dels membres de la unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència Tributària.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud
  • En cas de pensionistes, Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de percebre Renda Mínima d’Insersió (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2015.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci. Document acreditatiu de l’atorgament i el seu import al 2015.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2015.
 • Per acreditar situacions familiars específiques
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Discapacitat de l’alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social durant el 2015.
  • Conveni o sentència de divorci

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 27 DE MAIG A LES 17h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

   

Revisions dentals i tècniques preventives a 1r i 4t de Primària

Correu Imprimir PDF

Un any més, des del departament de Sanitat de l’escola, ens posem en contacte amb vosaltres per demanar la vostra col·laboració. Com sabeu, els nostres alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Higiene Bucodental fan pràctiques a l’escola tractant amb pacients reals: realitzen higienes professionals i blanquejaments dentals a pacients adults, i revisions dentals i tècniques preventives a pacients infantils.

En aquest sentit, ens agradaria poder visitar el vostre fill o filla a les nostres instal·lacions, ajudant així els nostres alumnes d’Higiene Bucodental a posar en pràctica els coneixements adquirits sobre les diferències entre els pacients més petits i els adults.

Tenim previst que els nostres alumnes facin exploracions orals als nens de primer i quart de Primària a partir del mes d’abril, així com l’avaluació de l’índex de placa, que ens permet localitzar els llocs on s’acumula la placa bacteriana i explicar als més menuts com netejar-se correctament les dents i fer aplicacions tòpiques de gel de fluor. Tanmateix, a tots aquells nens i nenes a qui estigui indicat, realitzarem segellats de fosses i fissures, tècnica que ens ajuda a prevenir la càries. Aquestes pràctiques són no invasives i totalment gratuïtes per als alumnes de l’escola. Un cop finalitzades les exploracions, us enviarem un informe personal amb els resultats obtinguts.

Si no voleu que visitem el vostre fill o filla, indiqueu-nos-ho, si us plau, a l’agenda escolar.

Agraïm molt la vostra col·laboració i us convidem a visitar la nostra clínica de pràctiques, que trobareu a la segona planta de l’escola.


 

Postgrau: Tecnologia CAD-CAM; sobredentadures sobre implants i pròtesis híbrides

Correu Imprimir PDF

Curs de postgrau que tractarà en profunditat la tecnologia CAD-CAM i tots els aspectes estètics i funcionals d'una rehabilitació completa sobre implants mitjançant sobredentadures i pròtesis híbrides.

DADES

 • Denominació del curs: Tecnología CAD-CAM. Sobredentadures sobre implants i pròtesis híbrides
 • Centre: Escola Túrbula
 • Tipus d'ensenyament(modalitat formativa): Presencial
 • Nº de places: 15
 • Durada: Març-Juny de 2016 (160 hores)
 • Preinscripció i matrícula: Març 2016

OBJECTIUS

 • Conéixer les tècniques CAD-CAM i realitzar estructures, mitjançant aquesta tecnologia, per a sobredentadures i pròtesis híbrides.
 • Conéixer els aspectes estètics i funcionals de les rehabilitacions totals sobre implants.
 • Realitzar una sobredentadura sobre implants
 • Realitzar una prótesis híbrida

MÉS INFORMACIÓ, CLICA AQUÍ (pdf)

 

Curs 2016/17: Reunions prèvies Llar d'Infants i Nivells obligatoris

Correu Imprimir PDF

L'Escola Túrbula ofereix per al curs 2016-2017 places vacants a les etapes de Llar d'Infants, Infantil, Primària i ESO:

Llar d'Infants Educació Infantil Primària ESO
1 any (P1) 2 anys (P2) 3 anys (P3) 4 anys (P4) 5 anys (P5) 6 anys
(1r PRI)
-
12 anys
(6è PRI)
12 anys
(1r ESO)
-
16 anys
(4t ESO)

Les persones interessades en obtenir plaça escolar al nostre centre han de concertar prèviament entrevista personal amb el Jordi García (Director del centre) per places a Parvulari, Primària o ESO o amb la Noemí Sabaté (Coordinadora de la Llar) per places a la Llar d’infants en hores convingudes.

Formulari de sol·licitud d'Entrevista


En aquesta entrevista personal podreu conèixer el nostre Projecte Educatiu, l’oferta educativa del nostre centre, els serveis que oferim i, en definitiva, consultar qualsevol aspecte relatiu a la formació dels vostres fills a la nostra Escola.

També podreu concertar visites personalitzades al Centre per tal de conèixer les nostres instal·lacions i el nostre mètode de treball.

 

Jornada de Portes Obertes a Postobligatòria: Curs 2016-2017

Correu Imprimir PDF

El proper dissabte 12 de març, a les 11 del matí, celebrarem la Jornada de Portes Obertes dels ensenyaments postobligatoris de l’Escola. Podreu venir a l’escola i conèixer, de primera mà, tant el funcionament dels estudis com les nostres instal·lacions.

Oferta d’estudis de cara al curs 2016/17:

Batxillerat

 • Humanitats i CC. Socials
 • Ciències i Tecnologia

Formació Professional de Grau Mitjà

 • CFGM Tècnic en Futbol (nivells I i II)

Formació Professional de Grau Superior

 • CFGS Higiene Bucodental (CONCERTAT)
 • CFGS Pròtesis Dentals (CONCERTAT)
 • CFGS Activitats Físiques i Esportives


Accés a CFGM/CFGS

 • Curs específic d'accés als CFGM (CAM)
 • Curs específic d'accés als CFGS (CAS)
 • Curs preparatori per a les proves d'accés als CFGS (PPAS)

 


Página 4 de 44