Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Escola d'Estiu (alumnes ESO)

Correu Imprimir PDF

La millor manera de preparar-te per al setembre

Del 29 de juny al 24 de juliol, l'Escola Túrbula ofereix als alumnes d'ESO classes de repàs i preparació per als exàmens de setembre.

Llegir més

 

Viatge a Paris dels alumnes de 6è de Primària - 2015

Correu Imprimir PDF

Dia 4: Paris


Dia 3: Parc Asterix


Dia 2: Ja hem sortit de Futuroscope (Poitiers) cap a París. Tot està anant bé i ens està fent molt bon temps.


Dia 1: Després del llarg viatge, hem arribat a Poitiers i estem visitant Futuroscope.

 

Eloi Blanes - un somni d'èxit

Correu Imprimir PDF

L'Eloi Blanes de 1r de Batxillerat queda quart al Primer Certamen d'Oratòria per a alumnes de 4rt d'ESO i 1r de Batxillerat organitzat per la UAB, les editorials Grup Promotor / Santillana i Richmond, i els promotors del mètode OraToga Bàrbara Pastor i Cormac Walsh.

Llegir més...
 

Recuperacions d'ESO del curs passat

Correu Imprimir PDF

MAIG 2015

1r
Alumnes que fan 2n
2n
Alumnes que fan 3r
3r
Alumnes que fan 4t
MATEMÀTIQUES Dimarts 5 Divendres 9 Dijous 7
C. NATURALS Dijous 7
Grup B: 8-9h
Grup A: 15-16h
Dimarts 5 Dimecres 6
TECNOLOGIA Dimecres 6
10-11h
Dimarts 5 Dimarts 5
C. SOCIALS Divendres 9 Dilluns 4 Dimecres 6
EDUCACIÓ VISUAL - Dimecres 6 Dilluns 4
MÚSICA Dilluns 4
11:30-12:30h
- -
 

Sant Jordi 2015

Correu Imprimir PDF

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2015/2016

Correu Imprimir PDF

Fes clic aqui per descarregar el document

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 22 DE MAIG - 13h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l’escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d’Educació Especial, escolaritzats en centres específics d’EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Model oficial de sol·licitud. (que es pot sol·licitar a Secretaria o bé a través de la web de l’escola) degudament emplenada i signada. Aquest imprès de sol·licitud consta de dos fulls; Un primer que és l’imprès de sol·licitud en sí amb les dades dels alumnes sol·licitants, la firma del responsable de l’alumne i la indicació de la documentació que s’aporta i Un segon full que és l’autorització dels membres de la unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència Tributària.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud
  • En cas de pensionistes, Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
  • En cas de percebre Renda Mínima d’Insersió (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
 • Per acreditar situacions familiars específiques
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Discapacitat de l’alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social.

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 22 DE MAIG A LES 13h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

 

Novetat curs 2015-16: Ampliació del servei de Club del Migdia

Correu Imprimir PDF

Podeu accedir a la informació fent clic aquí.

 


Página 8 de 44