Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2015/2016

Correu Imprimir PDF

Fes clic aqui per descarregar el document

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 22 DE MAIG - 13h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l’escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d’Educació Especial, escolaritzats en centres específics d’EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Model oficial de sol·licitud. (que es pot sol·licitar a Secretaria o bé a través de la web de l’escola) degudament emplenada i signada. Aquest imprès de sol·licitud consta de dos fulls; Un primer que és l’imprès de sol·licitud en sí amb les dades dels alumnes sol·licitants, la firma del responsable de l’alumne i la indicació de la documentació que s’aporta i Un segon full que és l’autorització dels membres de la unitat familiar per poder demanar les dades de renda i patrimoni a l’Agència Tributària.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l’AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud
  • En cas de pensionistes, Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
  • En cas de percebre Renda Mínima d’Insersió (PIRMI) o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l’any 2014.
 • Per acreditar situacions familiars específiques
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
  • Discapacitat de l’alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: en concepte de subvenció per pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social.

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 22 DE MAIG A LES 13h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

 

Novetat curs 2015-16: Ampliació del servei de Club del Migdia

Correu Imprimir PDF

Podeu accedir a la informació fent clic aquí.

 

Recuperacions d'ESO del 2n Trimestre

Correu Imprimir PDF

ABRIL 2015

1r 2n 3r 4t
MATEMÀTIQUES Dilluns 13 Dimarts 14 Dijous 16 Dilluns 13
C. NATURALS Dilluns 20: B
Dimarts 21: A
Dimecres 15 Dimarts 14 (Biologia) Divendres 10
TECNOLOGIA Dimarts 14: B
Dijous 9: A
Dimarts 21: B
Dimecres 22: A
Dimarts 21 (Física) Dilluns 20
C. SOCIALS Dimecres 15 Dijous 16 Dilluns 13 Dijous 16
CIUTADANIA - - Dilluns 20 -
 

Els alumnes de Batxillerat assisteixen a la xerrada "Oro impuro"

Correu Imprimir PDF

El passat dia 23 de març els alumnes de 1r de Batxillerat van assistir una xerrada, anomenada "Oro impuro" amb debat i posterior col·loqui amb el periodista gallec Emilio Varela a la mateixa Escola Túrbula. La xerrada va tractar sobre la problemàtica de l'extractivisme i la contaminació mediambiental que comporta aquest fet.
La finalitat i l'objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a ser crítics i reflexionin sobre la problemàtica analitzada.

 

Concurs literari Coca-Cola

Correu Imprimir PDF

El dissabte 21 de març els alumnes de 2n d'ESO, Andrea Illan, Susana Morales i Pol Verdugo, van participar en la 38a edició del concurs literari que patrocina la companyia Coca Cola. Els desitgem molta sort!

 

Felicitats Eloi!

Correu Imprimir PDF

L'Eloi Blanes, de 1r Bat. Hum., ha estat un dels cinc seleccionats de tot Catalunya per participar en la final del Certamen d'Oratòria en Català.

 

Excursió dels alumnes de 4t de Primària al Bosc Vertical de Dosrius

Correu Imprimir PDF

El dimecres 18 de març de 2015, els alumnes de 4t de Primària hem anat d'excursió al Bosc Vertical de Dosrius per treballar la superació personal, cohesió de grup i habilitats motrius. L'experiència ha estat molt enriquidora i els alumnes han gaudit moltíssim. Aquí teniu unes fotografies que ho demostren.

 


Página 9 de 45