Escola Túrbula

  • Incrementar grandària de la font
  • Grandària de la font predeterminat
  • Decrementar grandària de la font
Inici Aula d'acollida

Aula d'acollida

Correu Imprimir PDF

Aula d'acollida

L’Escola ofereix el servei d’acollida matinal a tots els alumnes d’ensenyaments obligatoris tots els dies lectius del curs escolar entre les 8 i les 9 h.

Alumnes fixes

En aquest cas, el servei es factura juntament amb el rebut de l’escola.

Utilització esporàdica del servei.

Les famílies que vulguin utilitzar el servei d’acollida matinal esporàdicament (no com alumnes fixes), han de disposar de vals d’utilització d’aquest servei adquirits prèviament a Secretaria i lliurar-los al professor/a responsable de l’activitat el dia que utilitzin el servei.

Retard en la recollida d'alumnes

Els alumnes que no hagin estat recollits per la família a l’hora establerta romandran fins la seva recollida a l’aula d’acollida del centre, com a màxim fins les 18h. En aquest cas, en recollir l’alumne cal lliurar el corresponent val individual d’utilització del servei o liquidar el seu import.
Els vals no consumits es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.

AULA D’ACOLLIDA
Alumnes fixes (quota domiciliada) De 8 a 9 h 41,00 € / mes
De 8:30 a 9 h 27,00 € / mes
Alumnes esporàdics o no recollits Fins 30 min. 2 €
De 30 min. fins 1 hora 4 €