El termini de sol·licitud d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu romandrà obert fins el proper 26 de setembre.

L’ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIJOUS 26 DE SETEMBRE A LES 17 h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

Les sol·licituds presentades fora de termini s’hauran de lliurar directament als Serveis Territorials Barcelona-Comarques del Departament d’Educació (C/ Casp núm. 15) amb indicació de la causa per la que no es van presentar dins el termini ordinari.

Disposeu de tota la informació referent als ajuts en aquest enllaç del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

També us podeu descarregar aquest pdf amb un resum dels requisits i terminis.