Malgrat les previsions meteorològiques de mal temps, l’Escola roman oberta i tots els serveis estan funcionant amb plena normalitat.

Si veniu de lluny i no podeu arribar-hi, comuniqueu les absències pels mijans habituals.