L’Escola Túrbula ofereix unes instal·lacions de qualitat que ens permeten dur a terme qualsevol tipus d’activitat acadèmica, lúdica i cultural.

L’escola està dissenyada d’acord amb els requeriments establerts a la LOGSE, i inclou els equips més moderns:

  • 100% de les aules amb llum natural
  • Aula de psicomotricitat (Infantil)
  • Aules de reforç individualitzat
  • Aules d’informàtica en tots els nivells educatius, amb ordinadors connectats en xarxa WiFi
  • Moderns laboratoris i tallers
  • Sales polivalents
  • Saló d’Actes
  • Cuina pròpia
  • Equipaments audiovisuals i aula de música
  • Més de 5.000 m2 exteriors d’esbarjo, recreatius i per practicar esports, incloent-hi una piscina descoberta, vestuaris i pistes de gespa artificial.