La nostra identitat

La nostra identitat2017-05-30T11:42:49+00:00

A l’Escola Túrbula entenem l’educació com un procés integral i personalitzat d’acompanyament i formació de l’alumne, i on té prioritat l’aprenentatge i l’evolució positiva de la persona segons la seva actitud i les seves capacitats.

El nostre compromís i la nostra missió és satisfer les demandes educatives de la nostra societat mitjançant una estructura flexible, connectada amb la realitat social i laboral, i capaç d’oferir noves possibilitats de formació que reforcin la nostra raó de ser i, que consolidem en la frase “Formació integral pensant en el teu futur professional”.

Com a centre educatiu, el nostre primer objectiu és apropar la formació, als seus diferents nivells, a tota la comunitat, i esdevenir un referent al nostre entorn mitjançant el compromís que consolidem en la nostra visió:

  • Treball individual i en equip

  • Unificació de criteris d’actuació

  • Responsabilitat en la millora de la nostra tasca

  • Bellugar les inquietuds dels nostres alumnes

  • Utilitzar totes les eines i recursos al nostre abast

  • Línia innovadora en l’actuació pedagógica

  • Ajudar als alumnes i a les famílies