Sanitat

Sanitat2018-06-28T14:34:23+00:00

EL DEPARTAMENT DE SANITAT A ESCOLA TÚRBULA

QUÈ TROBARÀS AMB NOSALTRES:

Els nostres alumnes del Cicle de Grau Superior d’Higiene Bucodental realitzen durant els dos cursos acadèmics pràctiques amb pacients reals, a l’aula clínica de l’escola dotada de 5 sillons dentals. Els tractaments que realitzen són higienes bucodentals, fluoritzacions, segellats de foses i fissures i blanquejaments. A més duen a terme revisions infantils als alumnes de primària de l’escola.
L’Escola realitza des de l’any 2014 una col·laboració amb l’Institut Català de la Salut per a l’atenció solidària per tractaments de salut bucodental a pacients que es trobin en situació de pobresa, que són derivats a l’escola amb l’objectiu doble d’oferir, d’una banda, als estudiants del cicle formatiu d’Higiene bucodental l’oportunitat de realitzar pràctiques amb pacients reals, de manera que poguessin aplicar els coneixements teòrics adquirits i, d’una altra, realitzar un acte solidari amb les persones que per la seva situació econòmica es troben en risc d’exclusió social.
Tot el nostre professorat te un elevat grau de compromís amb la docència. Són odontòlegs i protèsics que a més desenvolupen part de la seva jornada laboral a clíniques dentals, de forma que viuen de prop la professió i la transmenten als alumnes.
L’Escola està optant per un canvi metodològic d’acord amb les necessitats actuals de la formació professional, aplicant la neurodidàctica. Aquesta metodologia promou l’aprenentatge significatiu dels continguts, ja que l’alumne aprèn portant a la pràctica tots els continguts teòrics.
El curs 2015-2016 es va iniciar un conveni amb l Universitat Internacional de Catalunya (UIC), en el qual els alumnes de segon curs del cicle formatiu de Pròtesis Dentals realitzen les pròtesis que col·locaran en boca els alumnes de quart i cinquè curs de la Facultat d’odontologia per atendre a pacients en risc d’exclusió social que reben a través de la Creu Roja.
Recentment s’han remodelat les instal·lacions de les aules de Pròtesis dentals, per tal d’oferir als nostres alumnes un entorn de treball el més semblant possible a un Laboratori de Pròtesis dentals actual.
Els nostres alumnes tenen incloses a les quotes:
Instrumental de pràctiques al centre: contraangle, articulador, peça de mà, ultrasons, material odontològic,…

 • Bata.
 • Material necessari per la seva formació al centre: ceràmica, dents acríliques, material de clínica,…
 • Continguts teòrics.
 • Accés al nostre campus virtual.
Els nostres alumnes reben part dels continguts del cicle en anglès. Sigui quin sigui el seu grau de coneixement d’aquest idioma, l’alumne podrá seguir les clases sense dificultat ja que ens adaptem als diferents nivells presents a l’aula.
Sigui quina sigui la metodología docent de l’alumne (on line o presencial), des de l’inici del curs, l’alumne disposa d’un accés al nostre campus virtual on podrà trobar:

 • Els continguts didàctics del cicle necessaris per seguir les clases teóriques, les practiques i els seminaris. Aquests continguts es poden baixar per ser treballats per l’alumne.
 • Notícies i esdeveniments del nostre dia a dia.
 • Calendari on trobarà les dates de proves, entrega de treballs, exàmens, esdeveniments de rellevància, …
(* Servei no inclós en el cost del curs)
Els alumnes podran complementar la seva formació amb classes preparatòries per les PAU amb un horari adaptat a les seves necessitats.
Aquesta formació està impartida per professorat de Batxillerat del nostre centre, amb una àmplia experiencia en la preparació d’aquestes proves.
Tenim convenis de col·laboració amb clíniques dentals i laboratoris de tota Catalunya. Vinguis d’on vinguis, trobarem una empresa a on podràs fer les teves practiques.
Gràcies a la relació del nostre professorat amb el sector odontològic i dels anys que portem enviant alumnes de practiques a les empreses, tenim una borsa de treball molt activa en la que moltes clíniques i laboratoris confíen des de fa anys.
Aquest servei està disponible durant tota la vida profesional dels nostres alumes.
Posibilitat d’escollir entre les modalitats presencials i on line al llarg del curs, en funció de les necessitats laborals i personals de l’alumne.
L’avaluació dels continguts tan teòrics com pràctics es fa de manera continuada, mitjançant exàmens parcials i treballs teòrics i pràctics.
Així mateix, en cas de no superar els continguts en primera convocatoria, es convoquen exàmens de recuperació al llarg del curs.
Valorem en tot moment qué va aprenent l’alumne. Això ens permet modular el procés d’aprenentatge per garantir que tothom asoleix els continguts de forma adequada.

CFGS HIGIENE BUCODENTAL

DURADA DEL CURS

Un cop es finalitza la formació en higiene bucodental a la nostra escola, l’alumne haurà realitzat un total de 2.000 hores de formació repartides en 1584 hores al centre i 416 hores de pràctiques en una clínica dental. La finalitat de les practiques a la clínica dental és potenciar les habilitats adquirides per l’alumne durant el Cicle Formatiu.

La durada total del Cicle formatiu es reparteix en dos cursos acadèmics en horari de matí. Les hores impartides al centre són teorico-pràctiques, realitzades de forma diària en grups reduïts.

La formació pràctica s’imparteix des de la primera setmana del curs amb pacients reals.

La avaluació i seguiment de l’alumne és continuat. Tant a nivell teòric com pràctic, alumne tindrà un seguiment personalitzat durant tot el curs.

Els alumnes disfrutaran de xerrades de professionals del sector, per tal d’estar al dia de les últimes novetats, i tindran la possibilitat d’assitir a congressos i cursos tant del nostre país com d’ Europa* els alumnes podran participar en projectes de l’escola i del barri. (Les sortides no están incloses en el preu del cicle).

REQUISITS D’ACCÈS

Per la realització d’aquest cicle formatiu de grau superior es pot accedir a partir de les següents vies:

· Títol de Batxillerat

· BUP/COU

· CFGM (Consultar famílies des de les que es pot accedir).

· CFGS

· CAS

· Prova d’accés itinerari grup 2 (Sanitat)

CAPACITACIONS

Un cop superat el cicle formatiu de higiene bucodental es capacita a l’alumnat a realitzar exploracions, detectar i registrar la salut bucodental de les persones. Per altra banda, els alumnes podran prevenir les malalties bucodentals, mitjançant intervenció directa coneixement les normes de seguretat i qualitat establertes.

· Gestionar els fitxers de pacients d’un gabinet dental.

· Prevenir riscos i optimitzar recursos, col.laborant amb la programació d’activitats de la unitat de salut bucodental.

· Gestionar l’emmagatzematge de materials, equips i instrumental

· Obtenir dades de salut i malaltia de la cavitat bucodental mitjançant inspecció i exploració Aplicar tècniques preventives i assistencials segons protocols odontòlogics

· Col.laborar en l’obtenció de Rx dentals complint les normes de radioprotecció

· Planificar i desenvolupar les actuacions necessàries per aplicar un programa de seguiment epidemiològic a grups de població

· Dissenyar activitats d’educació sanitària per fomentar la salut bucodental.

· Recolzament psicològic als pacients/usuaris.

· Aplicar tècniques de recolzament i suport en tractaments odontològics.

COMPETENCIES:

· Higienista dental.

· Higienista bucodental.

· Tècnic especialista en higiene bucodental.

· Educador sanitari.

SORTIDES PROFESSIONALS

Un cop finalitzats els estudis de higiene bucodental els alumnes tindran la possibilitat de desenvolupar el seu perfil professional desde diferents àmbits. Un cop superades les hores teoric-pràctiques l’alumne tindrà accès a les següents vies:

· Qualsevol estudi universitari oficial de grau: Biologia, bioquímica, ciència i tecnologia d’aliments, ciències ambientals, ciències Biomèdiques, física, geologia, matemàtiques, microbiologia, psicologia, òptica i optometria, química, ciència de l’activitat física i l’esport, farmàcia, fisioteràpia, infermeria, logopèdia, medicina, odontologia, podologia i veterinària

· Accés al món laboral com a:

 • Tècnic especialista en higiene bucodental
 • Higienista bucodental/higienista dental
 • Educador sanitari

CFGS PRÒTESIS DENTALS

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar, fabricar i reparar pròtesis dentofacials, aparells d’ortodòncia i fèrules d’oclusió, segons prescripció i indicacions facultatives, així com efectuar el reajustament necessari per al seu acabat i gestionar un laboratori de pròtesis dentals, realitzant les operacions per a la comercialització del producte, respectant la normativa vigent de seguretat i protecció ambiental, així com les especificacions de qualitat.

MODALITAT DUAL D’HIGIENE BUCODENTAL I PRÒTESIS DENTALS

QUÈ ÉS L’FP DUAL?

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Això permetrà millorar la formació de l’aprenent fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa i posant-lo en contacte amb la cultura i tecnologies de l’empresa.

AVANTATGES DE LA MODALITAT DUAL

· Adaptació de l’alumnat al model d’empresa.

· Contribució en la reducció de la tassa d’atur juvenil.

· Alta probabilitat de captació de talent.

· L’empresa gestiona l’alta a la S.S. com a becari (compte de cotització becaris) i realitza la compensació econòmica a l’alumnat.

· Retribució a acordar entre l’empresa i l’Escola. Referència mínima: IPREM proporcional a les hores de treball efectiu. (532 €/mes).

DISTRIBUCIÓ

· Un primer contacte entre alumnat i empresa fent pràctiques (FCT) (Formació Centre Treball). 100h. Durant el primer curs

· Estada intensiva durant 10 mesos a l’empresa. Durant el segon curs.

· Acord entre l’empresa i el Centre Educatiu dels continguts en els què es garanteix l’assoliment dels objectius curriculars.

· Mecanismes de seguiment. Seguiment setmanal entre els tutors. Persones responsables per a la coordinació, el seguiment i l’intercanvi d’informació.

· L’avaluació final serà per part del centre educatiu

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

La selecció d’alumnes de FP la realitzen íntegrament l’escola i les empreses participants. Per a això, hi ha la possibilitat que el citin per a alguna entrevista, es tingui en compte l’expedient acadèmic, etc.
La Fp Dual és du a terme al segon curs, període en el qual a els alumnes compaginen hores al centre i a l’empresa.
Sí, és obligatòria, tret de les hores estipulades per a l’estada a l’empresa. En el cas de faltes a classe es procedirà segons la normativa vigent.
Durant el període d’estada a l’empresa.
Sí. Durant el seu període d’estada en ella.
Hi ha dos documents que signa l’empresa:
· El primer, és un conveni entre l’empresa, el centre educatiu i la Conselleria.
· El segon, un acord amb l’alumne. En aquest acord han d’aparèixer les consideracions anteriors.
L’empresa disposa d’un pla formatiu de referència pactat amb el centre que està encaminat a l’adquisició de competències professionals de l’alumne a l’entorn de la pròpia empresa.

CURSOS ONLINE

Els cicles formatius de PROTESIS DENTALS i HIGIENE BUCODENTAL tenen una càrrega pràctica molt important .
Per nosaltres és fonamental garantir que l’alumne asoleix els coneixements i les competències necessaries per accedir al mercat laboral amb el màxim de garanties d’éxit sigui quina sigui la modalitat d’estudi que hagi escollit.
Es per això que els nostres cursos on line permeten conciliar la vida laboral i personal amb la formació però tenen un contingut presencial constant durant tot el curs.
Així mateix, una altra avantatge és que l’alumne, al asistir a clase amb regularitat setmanal, te la tranquilitat de tenir contacte directe tant amb els seus companys com amb el seu tutor (odontòleg i protésic dental).
Els dies de clase serveixen per:
· Fer practiques al centre de manera continuada: No es pot aprendre de veritat si no s’apren fent tu mateix el que t’han ensenyat.
· Rebre ajuda del teu tutor per preparar els exàmens teòrics.
· Realitzar els exàmens teòrics de manera seqüencial.

Turbula-reportaje-diciembre-2016_001

HORARIS:

· CFGS de Protesis dentals: dimarts i dijous de 15 a 20h durant dos cursos académics.
· CFGS d’Higiene bucodental: pots escollir entre:

 • Grup matins: dilluns de 8 a 13h durant 2 cursos académics.
 • Grup tardes: divendres de 15 a 20h durant dos cursos académics.

Si aquests horaris no són compatibles amb la teva feina, posa’t en contacte amb nosaltres per estudiar el teu cas.
I què he de fer jo a casa si sóc un alumne on line?
Tindràs accés al nostre campus virtual a on podràs trobar:
· Els continguts teòrics de totes les unitats formatives.
· Vídeos i enllaços explicatius dels continguts.
· Agenda on trobaràs dates d’exàmens, entregues de treballs,..
· Accés directe a les adreces electròniques de companys i professors.
· Notícies i esdeveniments del teu cicle.

FORMACIÓ CONTINUADA PRÒTESIS DENTALS

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA PROPERA EDICIÓ TOT CLICANT AQUÍ

Febrer-juny
DIRIGIT A:
– Tècnics en pròtesi dental que:
– disposen de coneixements teòrics sobre ceràmica però que vulguin ampliar la seva pràctica. vulguin perfeccionar el seu domini de la ceràmica.
OBJECTIU
Dominar la tècnica de la ceràmica per facilitar la inserció laboral de l’alumne. estratificacions complexes, caracteritzacions… amb ceràmica.
Conèixer les différents tècniques de caracterització de dents joves/velles, vores incisals,
METODOLOGIA
– Curs completament pràctic (la teoria serà facilitada a l’alumne en format electrònic durant el curs).
– Demostració d’un cas clínic cada setmana realitzat en directe i que es pot veure en pantalla per fer un millor seguiment de la tècnica d’ estratificació.
– l’alumne realitzarà després amb l’ajuda del professor aquell mateix cas.
– Confecció de més de 30 peces en ceràmica per part de l’alumne, supervisades en tot moment pel professorat.
– Utilització de diferents marques de ceràmica per permetre a l’alumne conèixer els diferents tipus de materials que pot trobar al mercat.

PROFESSORAT
– Tècnics en pròtesis dental en exercici actiu de la seva professió i amb experiència docent ex- perts en ceràmica dental.
PROGRAMA
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Pròtesis fixes: corones i ponts
Color i desenvolupament del color. Comportament de la llum i el color a les dents. Pressa de color: mètodes i guies. Característiques de les dents en una boca sana. Estratificació bàsica.
Estratificació complexa.
Detalls que es repeteixen sempre en les dents. Técniques per aconseguir naturalitat
Imitació de dents joves.
Imitació de dents d’edat avançada.
Craks.
Taques.
Abrasions. Altres efectes.
DURADA
– De Febrer a juny – 160 hores lectives.
HORARI
– Dilluns i dimecres de 15 a 20h
INFORMACIÒ
933 815 955
www.escolaturbula.es
cursoprotesis@turbula.es

Si vols més informació pots omplir aquest formulari.