Reunió de Preinscripció que celebrarem el dissabte 9 de març a les 11 hores, (Batxillerat a les 12 hores)