El transport escolar va associat al Club del Migdia i se’n diu Club del Migdia Plus. Consulteu disponibilitat i rutes a Secretaria.

Formulari d’alta en el servei

 

Club del migdia – Plus (amb autocar)
Preu per alumne i dia Curs 2019/2020
Ordinaris USEE
10,25€ 14,30€