Llar d’Infants
Infantil i Primària
ESO
Batxillerat
FP

Esteu interessats a inscriure al vostre fill/a a la nostra escola?

Contacteu-nos mitjançant el següent formulari o truqueu-nos al 933 815 955. Us atendrem encantats.

Projecte Educatiu

El nostre model educatiu és sòlid i rigorós, basat en l’acompanyament i formació constant de l’alumne en un procés continuat de maduració, i desenvolupant les seves capacitats personals perque esdevinguin persones amb:

 • Elevades expectatives
 • Bons hàbits
 • Criteri propi
 • Responsables
 • Respectuoses
 • Capaces de prendre decisions, i expressar la seva pròpia personalitat

Els aspectes fonamentals que integren l’Ideari de la nostra escola són cinc:

Considerem que l’alumne ha de rebre una formació integral, racional i lliure que el permeti descobrir tot el seu potencial i desenvolupar el seu projecte vital personal. Aquesta formació ha d’incloure unes determinades actituds davant la vida que es manifestin amb uns comportaments regits per l’escala de valors que caracteritzen la nostra comunitat educativa. Així, valorem positivament la responsabilitat, la solidaritat, la laboriositat, la sensibilitat artística, i la satisfacció del treball ben fet. És deure de tota la nostra comunitat fomentar aquests valors entre els nostres alumnes.
Acompanyem al nostre alumne en tot el seu procés educatiu mitjançant un ensenyament actiu i personalitzat que el permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats, i amb la revisió freqüent d’idees i mètodes, tenir la possibilitat de millorar segons la seva individualitat.
Les famílies dels nostres alumnes, amb la seva feina educadora al sí de la família, son per a nosaltres una part essencial en el procés formatiu i comparteixen els valors que ens mouen en la nostra tasca a l’escola.
Per això potenciem l’acció conjunta Escola–Família mitjançant:

 • Tutories
 • Reunions amb els professors del Cicle
 • Xerrades i taules rodones
 • Entrevistes amb l’Equip Directiu
 • Orientació familiar

Entenem l’educació com un treball en equip entre les famílies, els alumnes i l’escola. Els nostres Pares i Mares d’alumnes es comprometen a respectar les normes de funcionament de l’escola i a col·laborar en totes aquelles tasques que en l’àmbit de l’educació de llurs fills són responsabilitat de la família (puntualitat, assistència, reunions amb els tutors, etc.).

A la nostra escola els professors vetllem per la formació personal i acadèmica dels nostres alumnes, i ens impliquem personalment. Som conscients de la importància d’establir una relació de confiança amb els alumnes i les famílies, i orientem de manera personalitzada l’aprenentatge de cada alumne segons la seva individualitat.
Ens considerem educadors que treballem en equip juntament amb les famílies, respectant la llibertat de consciència tant dels pares com dels alumnes i sent coherents amb l’ideari de l’escola. Així, ens comprometem a col·laborar amb les famílies per tal d’assolir un grau d’aprofitament excel·lent del recursos educatius.
Tant la direcció de l’escola com els professors i el personal no docent som membres actius de la nostra comunitat i compartim una mateixa visió de l’educació.
L’Escola Túrbula es defineix com una escola laica, però parem especial atenció en els aspectes morals i en els valors que les principals religions proporcionen als nostres alumnes i que són coherents amb els objectius de formació integral que l’escola persegueix.
Oferim a tots els alumnes estudis alternatius enquadrats en l’àrea de Coneixement del Medi Social, d’acord amb la normativa vigent.