Back

Ed. Infantil (1r Cicle)

Proporcionem un entorn acollidor i familiar que garanteix que els infants se sentin confiats i amb seguretat per explorar lliurement l’espai i gaudir del joc lliure i l’experimentació. D’aquesta manera facilitarem el desenvolupament motor, cognitiu, socioafectiu i autonomia personal dels nostres infants.

Educació Infantil (2n cicle)

Respectem els ritmes vitals dels infants partint dels seus interessos i les seves experiències, garantitzant una bona predisposició per aprendre. Això, acompanyat del plantejament de reptes que fomentin la seva curiositat i motivació, ajudarà a aconseguir un òptim desenvolupament de tots els nostres infants.

Primària

Considerem l’emoció com el motor que activa l’aprenentatge. L’educació socioemocional té una importància fonamental per a la millora de l’autonomia personal i el desenvolupament de competències i habilitats socials. Alhora empoderem als nostres alumnes perquè siguin els protagonistes actius del seu aprenentatge afavorint la seva motivació i il·lusió per investigar, crear i descobrir.

E.S.O.

Acompanyem els nostres alumnes tant a nivell acadèmic com personal per afavorir l’adquisió de les competències necessàries per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal i social. Respectem la diversitat d’interessos i motivacions de cada un dels nostres alumnes, ajudant-los a créixer en llibertat, a desenvolupar pensament crític i respecte cap a ells mateixos i els altres.

Batxillerat

Impulsem l’acció tutorial per acompanyar i orientar a l’alumnat en el seu procés maduratiu i intel·lectual atenent les necessitats individuals de cada un d’ells, ajudant-los així a assolir els seus objectius de futur. Ens enfoquem en garantir la millora dels resultats acadèmics i del seu creixement personal que els permetin ser competents, autònoms i crítics al llarg dels seus aprenentatges futurs i en el món laboral.

Cursos d’accés cicles formatius

Oferim una formació orientada a l’assoliment de les competències necessàries per a accedir amb èxit als cicles de formació professional. Utilitzem una metodologia basada en el treball cooperatiu i amb freqüents simulacres de proves d’accés, les quals portaran als nostres alumnes a aconseguir els seus objectius de futur.

Cicles formatius esports

Per a les persones apassionades de l’esport! Utilitzem metodologies actives que permeten un procés d’aprenentatge molt participatiu amb continguts adaptats a les necessitats del món laboral i estreta relació amb les empreses més importants del sector per a fer pràctiques i optar a interessants borses de treball.

Cicles formatius sanitat

Als CFGS d’Higiene i Pròtesis dental apliquem una metodologia basada en l’execució de casos reals. Tant a les nostres aules de pràctiques com a les més de 200 empreses que col·laboren amb nosaltres, els alumnes assoliran totes les competències pròpies de la que serà la seva professió. FP DUAL.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?