FORMULARI DE CONTACTE

Si voleu rebre informació, o que ens posem en contacte amb vosté, ompli aquest formulari. Aquestes dades són d’ús exclusiu de l’Escola Túrbula i només per facilitar-li la informació sol·licitada. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), vosté té dret a consultar, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a l’Escola Túrbula, Ctra. de Mataró 26 de Sant Adrià del Besós, o mitjançant l’adreça de correu electrònic dpd@turbula.es.

FORMULARI DE CONTACTE / INFORMACIÓ
Si voleu rebre informació, o que ens posem en contacte amb vosté, ompli aquest formulari. Aquestes dades són d’ús exclusiu de l’Escola Túrbula i només per facilitar-li la informació sol·licitada. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), vosté té dret a consultar, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a l’Escola Túrbula, Ctra. de Mataró 26 de Sant Adrià del Besós, o mitjançant l’adreça de correu electrònic dpd@turbula.es.
* Erforderlich
Nom i cognoms
Nombre y apellidos
Meine Antwort
Domicili
Domicilio
Meine Antwort
Localitat
Localidad
Meine Antwort
CP
Meine Antwort
Telèfon
Teléfono
Meine Antwort
Adreça electrònica
Correo electrónico
Meine Antwort
Consulta
Meine Antwort
Informació sobre els estudis de
Información sobre los estudios de
Auswählen
Llar d'Infants
Infantil
Primària
ESO
CAM
Futbol (nivells I i II)
CAS
Prova d'accés a CFGS
CFGS Animació activitats físiques i esportives
CFGS Higiene bucodental
CFGS Pròtesis dentals
Batxillerat
Formació ocupacional
Altres
TRACTAMENT DE DADES *
He llegit i accepto la política de privacitat d'Escola Túrbula (https://escolaturbula.com/avis-legal)
Pflichtfrage
Senden
Geben Sie niemals Passwörter über Google Formulare weiter.
Dieses Formular wurde bei Escola Túrbula erstellt. Missbrauch melden - Nutzungsbedingungen
 
 

DADES

Escola Túrbula

Carretera de Mataró, 26

08930 Sant Adrià del Besòs

Telèfon: 93 381 59 55

info@turbula.es