L’Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos (12 a 16 anys). La nostra tasca té com a finalitat  acompanyar l’alumne en la seva evolució de nen a adolescent, i donar resposta a la diversitat d’ interessos, motivacions i capacitats de cadascun dels nostres alumnes.

L’objectiu de l’ etapa consisteix en l’assoliment de les competències bàsiques que afavoreixen l’ autonomia necessària per a l’ aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

L’alumne Túrbula ha de poder créixer en llibertat, saber pensar amb sentit crític i, per poder fer-ho, necessita de l’ aprenentatge significatiu on ell és el protagonista, amb autonomia i respecte cap els altres.

Els elements fonamentals de l’ESO són:

Atenció tutorial individualitzada de l’ alumne per tal que pugui aconseguir un rendiment acadèmic adequat a les seves capacitats. La figura del tutor individual, que acompanya l’alumne durant tota l’ etapa, en garanteix el coneixement de les necessitats  i la potenciació de les capacitats particulars. La base de la relació amb les famílies és el tracte directe i constant.

L’aprenentatge de les diferents disciplines curriculars, tant comuns com optatives, a partir de l’experimentació i el coneixement.
L’alumne aprèn fent. Comptem amb desdoblaments en Ciències Naturals,  en què l’alumne pot experimentar cada setmana els continguts donats a l’aula. Desdoblaments des de Tecnologia, en què els alumnes treballen i aprenen l’ ús de les TIC com a usuaris o programadors. Acostament de l’ alumne a nous àmbits com el de la Robòtica.

L’Educació Secundària Obligatòria consta de 4 cursos (12 a 16 anys). La nostra tasca té com a finalitat  acompanyar l’alumne en la seva evolució de nen a adolescent, i donar resposta a la diversitat d’ interessos, motivacions i capacitats de cadascun dels nostres alumnes.

L’objectiu de l’ etapa consisteix en l’assoliment de les competències bàsiques que afavoreixen l’ autonomia necessària per a l’ aprenentatge i per al desenvolupament personal i social.

L’alumne Túrbula ha de poder créixer en llibertat, saber pensar amb sentit crític i, per poder fer-ho, necessita de l’ aprenentatge significatiu on ell és el protagonista, amb autonomia i respecte cap els altres.

Els elements fonamentals de l’ESO són:

Atenció tutorial individualitzada de l’ alumne per tal que pugui aconseguir un rendiment acadèmic adequat a les seves capacitats. La figura del tutor individual, que acompanya l’alumne durant tota l’ etapa, en garanteix el coneixement de les necessitats  i la potenciació de les capacitats particulars. La base de la relació amb les famílies és el tracte directe i constant.

L’aprenentatge de les diferents disciplines curriculars, tant comuns com optatives, a partir de l’experimentació i el coneixement.
L’alumne aprèn fent. Comptem amb desdoblaments en Ciències Naturals,  en què l’alumne pot experimentar cada setmana els continguts donats a l’aula. Desdoblaments des de Tecnologia, en què els alumnes treballen i aprenen l’ ús de les TIC com a usuaris o programadors. Acostament de l’ alumne a nous àmbits com el de la Robòtica.

La importància de les llengües en general i de l’ anglès en particular.

Creiem que l’ús de la llengua anglesa és un actiu en la nostra educació. Des de fa anys participem en projectes i ampliem hores de matèries en llengua anglesa seguint l’enfocament AICLE (CLIL). Oferim una segona llengua estrangera, auxiliars nadius d’Irlanda amb grups reduïts, grups flexibles d’idioma, dos professors a l’aula, intercanvis amb escoles estrangeres, Participació en el Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP). Ciències naturals de 1r i 2n , Música de 3r i 4t , A taste of art a 3r  i taller de llengua anglesa a tots els cursos. Oferim la preparació per als exàmens PET i FIRST i la possibilitat de que els alumnes de 3r d’ ESO estudiïn el BATXILLERAT DUAL.

3608_

L’acompanyament de l’ alumne en la seva maduració i creixement personal
des de els 12 fins els 16 anys. La relació família escola és imprescindible en aquest procés de quatre anys on pares, alumne i professors formaran part del procés on l’ alumne s’ ha de poder moure amb plena llibertat.

1779_

L’atenció a la diversitat
Atenem a cadascun dels nostres alumnes des de la seva diversitat, no hi ha nois iguals. Cada alumne és diferent i cada alumne aprèn diferent. Ens ajudarem de grups flexibles, de grups reduïts i de diferents nivells i de matèries optatives, tant de Reforç com d’ Ampliació.

L’ educació emocional
forma part del dia a dia en el nostre centre. A Túrbula l’alumne ha de poder sentir-se feliç i segur , creixent amb pas ferm acompanyat per tots nosaltres i així poder prendre les decisions que a final d’ etapa haurà d’ entomar.

La orientació professional
a l’ alumne l’ ajudarà en la presa de decisions futures al finalitzar l’ etapa obligatòria.