ESO

ESO 2017-05-11T12:46:21+00:00

L’Educació Secundària obligatòria consta de 4 cursos (12 a 16 anys). La nostra tasca consisteix en acompanyar l’ alumne en la seva evolució de nen a adolescent i donar resposta a la diversitat d’ interessos, motivacions i capacitats de cadascun dels nostres alumnes.

La finalitat de l’ etapa consisteix en l’ assoliment de les competències bàsiques que afavoreixen l’ autonomia necessària per l’ aprenentatge i per el desenvolupament personal i social.

L’alumne Túrbula ha de poder créixer en llibertat, saber pensar amb sentit crític i per poder fer-ho necessita de l’ aprenentatge significatiu on ell és el protagonista, amb autonomia i respecte cap els altres.

Els elements fonamentals d’ ESO són:

Atenció tutorial individualitzada
de l’ alumne per tal que pugui aconseguir un rendiment acadèmic adequat a les seves capacitats.La figura del tutor individual que acompanya l’ alumne durant tota l’ etapa garanteix el coneixement de les necessitats d’ aquest i la potenciació de les seves capacitats particulars. La relació amb les famílies és de tracte directe i constant.

Aprenentatge de les diferents disciplines curriculars tant comuns com optatives a partir de l’experimentació i el coneixement.
L’alumne aprèn fent. Comptem amb desdoblaments en ciències natural on l’ alumne pot experimentar cada setmana els continguts donats a l’ aula. Desdoblaments des de Tecnologia on els alumnes treballen i aprenen l’ ús de les TIC com a usuaris o programadors. Acostament de l’ alumne a nous àmbits com el de la Robòtica.

La importància de les llengües en general i de l’ anglès en particular.
Creiem que l’ús de la llengua anglesa és un actiu en la nostra educació. Des de fa anys participem en projectes i ampliem hores de matèries en llengua anglesa seguint l’enfocament AICLE. Oferim una segona llengua estrangera, auxiliars nadius d’Irlanda amb grups reduïts, grups flexibles d’idioma, dos professors a l’ aula, intercanvis amb escoles estrangeres, Participació en el Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP). Ciències naturals de 1 , Música de 3 i 4 ESO, A taste of art a 3 ESO i taller de llengua anglesa a tots els cursos. Oferim la preparació als exàmens PET i FIRST.

3608_

L’acompanyament de l’ alumne en la seva maduració i creixement personal
des de els 12 fins els 16 anys. La relació família escola és imprescindible en aquest procés de quatre anys on pares, alumne i professors formaran part del procés on l’ alumne s’ ha de poder moure amb plena llibertat.

1779_

L’atenció a la diversitat
Atenem a cadascun dels nostres alumnes des de la seva diversitat, no hi ha nois iguals. Cada alumne és diferent i cada alumne aprèn diferent. Ens ajudarem de grups flexibles, de grups reduïts i de diferents nivells i de matèries optatives, tant de Reforç com d’ Ampliació.

L’ educació emocional
forma part del dia a dia en el nostre centre. A Túrbula l’alumne ha de poder sentir-se feliç i segur , creixent amb pas ferm acompanyat per tots nosaltres i així poder prendre les decisions que a final d’ etapa haurà d’ entomar.

La orientació professional
a l’ alumne l’ ajudarà en la presa de decisions futures al finalitzar l’ etapa obligatòria.