Back
QUALIFICATS PROFESSIONAL I PERSONALMENT

Com som

Tota la Comunitat Educativa que conformem l’Escola Túrbula, tant el personal docent com el Personal d’Administració i Serveis estem qualificats professional i personalment i ens distingim per ser: 

escola-turbula-com-som-sensibilitat-social

compromesos amb
la sensibilitat social

establim relacions de respecte, empatia i compromís amb alumnes i famílies

escola-turbula-com-som-2

Conscients de les individualitats

amb capacitat per orientar de manera personalitzada i implicats en la formació dels alumnes.

escola-turbula-com-som-3

Competents professionalment

amb capacitació, experiència i rigorositat en la pràctica docent.

escola-turbula-com-som-inovacio

Compromesos amb la innovació

participant en projectes d’innovació
i bones pràctiques.

escola-turbula-com-som-5

Compromesos amb la millora constant

a través de la formació i el treball
en equip.

escola-turbula-com-som-6

Respectuosos amb la llibertat de consciència

sent considerats amb les famílies i alumnes en coherència amb el nostre ideari.

escola-turbula-com-som-7

Compromesos amb
l’orientació vocacional

descobrint el talent personal dels nostres alumnes.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?