Back
Per fer un món més sostenible

Projecte solidaritat i sostenibilitat

A l’Escola Túrbula creiem en que tota la comunitat educativa ha de tenir un compromís social, per tant estem immersos en les accions solidàries que facin que el nostre entorn i el món sigui més sostenible. L’educació per la sostenibilitat és un plantejament molt ampli que impregna tots els àmbits de l’escola.

Ha de formar part del nostre dia a dia i de la manera de fer, i no només del nostre alumnat, si no de tot el personal de l’escola. Ha de comptar-hi, a més, amb la col·laboració de les famílies.

Creiem que una de les claus de l’educació solidària i sostenible, és que aquesta s’aprèn fent-la realitat, actuant i no només parlant-ne.

 

El nostre projecte té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, i dinamitar accions per tal que s’incorporin al projecte de Centre, potenciant les iniciatives socials i ambientals implicant tant als alumnes com a la resta de la comunitat.

Es vol seguir fomentant un canvi de cultura de centre a través dels següents eixos d’acció:

  • Organitzar i ampliar les accions socials i ambientals programades.
  • Dissenyar la política de RSC de Túrbula (en tots els aspectes socials i mediambientals )
  • Augmentar el nombre de participants de les diferents etapes i àmbits en accions socials i ambientals.
  • Millorar l’organització i la conscienciació de tota la nostra comunitat educativa en les accions solidàries  (socials i ambientals)
  • Valorar l’impacte de les accions socials i ambientals en la comunitat educativa.

Volem aconseguir una escola participativa i disposada a canviar, una escola oberta i activa i solidària.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?