Back
Batxillerat a l’Escola Turbula

Batxillerat Académic

Etapa de dos cursos que possibilita l’accés a la Universitat i als cicles formatius de Grau Superior. Els batxillerats que oferim a Túrbula són el Batxillerat de Ciències i Tecnologia  i el Batxillerat d’Humanitats  i  Ciències Socials.

L’etapa consta de dos tipus de matèries, les matèries comunes a tots els batxillerats i les de modalitat, segons l’especialitat que els nostres alumnes triïn d’acord amb els seus interessos.

Descarrega la guia sobre el Batxillerat de la Escola Túrbula fent clic a aquest enllaç.

   BATXILLERAT CIENTÍFIC – TECNOLÒGIC
MATÈRIES COMUNES MATÈRIES DE MODALITAT
Llengua Catalana Matemàtiques
Llengua Castellana Física
Llengua Anglesa Química
Filosofia Biologia
Ed. Física Dibuix Tècnic
Història Psicologia/Sociologia
C. Món Contemporani Estada a l’empresa
Tutoria Altres
BATXILLERAT HUMANÍSTIC-SOCIAL
MATÈRIES COMUNES MATÈRIES DE MODALITAT
Llengua Catalana Matemàtiques aplicades ccss
Llengua Castellana Literatura universal (anglès)
Llengua Anglesa HMC
Filosofia Economia d’empresa
Ed. Física Geografia
Història Psicologia/Sociologia
C. Món Contemporani Estada a l’empresa
Tutoria Altres

En aquest procés acompanyem l’alumne a assolir els seus objectius de futur, potenciem el treball en equip i la cultura de l’esforç que els farà ser competents en el futur món laboral. En acabar, els nostres alumnes seran persones fortes, competents, autònomes, crítiques i solidàries per a la vida adulta.

impartint assignatures en anglès

La llengua Anglesa

Potenciem l’ús de la llengua anglesa, impartint assignatures en anglès, amb grups reduïts de conversa amb professors nadius d’Irlanda. És per aquest motiu que oferim la possibilitat d’estudiar Batxillerat Dual (veure apartat  BATXILLERAT DUAL). Els grups reduïts en determinades assignatures que, per la seva complexitat, dificulten l’aprenentatge és una garantia d’èxit per al nostre alumnat.

facilitant el creixement personal

L’acció tutorial

L’acció tutorial té com a objectiu l’acompanyament de l’alumne per part del mateix tutor al llarg dels dos anys acadèmics, aspecte que en facilita el creixement personal i l’ajuda a obtenir els millors resultats en l’etapa i en les Proves d’Accés a la Universitat. La formació en competències contribuirà a  la seva incorporació a la vida adulta i al continu desenvolupant del seu aprenentatge en el futur.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?