Back
ACOMPANYANT ELS NOSTRES INFANTS

Educació Infantil

El segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys) és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

protagonistes actius dels seus propis aprenentatges

Aprenentatge globalitzat

L’Escola Túrbula ofereix un aprenentatge globalitzat, establint relacions entre els continguts que es treballen respectant els ritmes vitals de l’infant al voltant de les tres grans àrees d’aprenentatge:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges
una manera vivencial, experimental i significativa

Educació infantil a Escola Túrbula

Per afavorir aquest desenvolupament treballem partint dels interessos i experiències dels nostres alumnes i ho fem d’una manera vivencial, experimental i significativa on ells són els protagonistes actius dels seus propis aprenentatges.

Aquests aprenentatges es duen a terme a partir del plantejament de reptes, de la seva curiositat, la motivació, del joc i el moviment, molt importants en aquesta etapa.

Mitjançant activitats on es treballa l’estructura del pensament, el llenguatge i l’expressió oral, la introducció a una nova llengua, el treball autònom, la convivència i el respecte. La mestra acompanya en el procés, creant, ajudant, animant i reforçant positivament les seves fites, tot, en un entorn tranquil i acollidor.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?