El segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys) és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

L’Escola Túrbula ofereix un aprenentatge globalitzat, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees i respectant els ritmes vitals de l’infant al voltant de les tres grans àrees d’aprenentatge:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres
  • Descoberta de l’entorn
  • Comunicació i llenguatges

Per afavorir aquest desenvolupament treballem específicament partint d’un aprenentatge vivencial, experimental i significatiu on l’alumne es el protagonista actiu dels seus aprenentatges.

Aquests aprenentatge es duen a terme a partir dels reptes, de la seva curiositat, la motivació, del joc i el moviment, molt important en aquesta etapa.

Mitjançant activitats on es treballa l’estructura del pensament, el llenguatge i l’expressió oral, la introducció a una nova llengua, el treball autònom, la convivència i el respecte.

El mestre acompanya en el procés, creant, ajudant, animant i reforçant positivament les seves fites, tot, en un entorn tranquil i acollidor.