Back

Educació Emocional

promovent hàbits i actituds compartits per tota la Comunitat Educativa per tal que la nostra escola esdevingui una comunitat de persones sanes i equilibrades emocionalment

Filosofia 2/18

per dotar els nostres alumnes d’habilitats i rutines de pensament, fomentant la capacitat reflexiva i el pensament crític com a mitjans per afrontar millor les situacions de la vida.

Escola solidària i sostenible

generant un clima d’acceptació i conscienciació de les diferències individuals i potenciant iniciatives socials i mediambientals.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?