Back

Creatius

amb capacitat d’aportar idees noves, investigar, crear i buscar alternatives per resoldre situacions diverses. Flexibles i amb capacitat d’enriquir-se de les relacions amb els altres.

Autònoms

capaços de prendre decisions, resolutius, eficients i concisos.

Respectuosos, empàtics i compromesos

capaços de posar-se en el lloc de l’altre. Tolerants, solidaris, generosos i asertius.

Amb capacitat de treball en equip

dialogants, altruístes, comunicatius i promotors de bon ambient.

Competents

preparats per enfrontar-se i adaptar-se a reptes professionals. Amb elevades competències comunicatives orals i escrites en els diferents idiomes. Competents digitalment, fent un ús responsable de les TIC’s.

Sans i equilibrats emocionalment

amb capacitat d’adaptar-se a situacions adverses, coneixedors de les seves emocions i amb capacitat de gestionar-les adequadament. Capaços d’enfrontar-se a una societat canviant, amb tolerància a la frustració i amb bona autoestima.

ACOMPANYANT ELS NOSTRES ESTUDIANTS

Com seran els nostres alumnes

Les persones som cos, coneixement, moviment, emocions, relacions, caràcter!
L’escola entenem que en el desenvolupament de l’alumne cal tenir en compte les dues vessants de l’individu. Per una banda la vessant individual, que el conformen com a persona i li dóna les competències per al seu desenvolupament. I per una altra banda, la vessant interpersonal i social que el permeten relacionar-se adequadament amb l’entorn. Amb aquesta perspectiva, treballarem per a què els nostres alumnes siguin:

  • Autònoms, capaços de prendre decisions, resolutius, eficients i concisos.
  • Sans i equilibrats emocionament, amb capacitat d’adaptar-se a situacions adverses, coneixedors de les seves emocions i amb capacitat de gestionar-les adequadament. Capaços d’enfrontar-se a una societat canviant, amb tolerància a la frustració i amb bona autoestima.
  • Creatius i proactius, amb capacitat d’aportar idees noves, investigar, crear i buscar alternatives per resoldre situacions diverses. Flexibles i amb capacitat d’enriquir-se de les relacions amb els altres.
  • Respectuosos, empàtics i compromesos, capaços de posar-se en el lloc de l’altre. Tolerants, solidaris, generosos i asertius.
  • Amb capacitat de treball en equip, dialogants, altruístes, comunicatius i promotors de bon ambient.
  • Competents, preparats per enfrontar-se i adaptar-se a reptes professionals. Amb elevades competències comunicatives orals i escrites en els diferents idiomes. Competents digitalment, fent un ús responsable de les TIC’s.
CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?