Back

Llar d´Infants a Badalona (Barcelona)

Llar d’Infants Túrbula Petits a Sant Adrià de Besòs

La Llar d’Infants Túrbula Petits neix el curs 2012-13 com a resposta a la demanda continuada de les famílies de l’Escola Túrbula i la necessitat d’escolarització dels infants de la zona en l’etapa 0 a 3 anys. El nou projecte està avalat pels 60 anys d’experiència de l’Escola Túrbula.

INSTAL·LACIONS NOVES I MODERNES

Instal·lacions

Disposem d’unes Instal·lacions noves i modernes que proporcionen als alumnes un ambient acollidor i familiar. Posem especial atenció en la creació d’espais i racons on els nostres infants puguin moure’s lliurement i facilitin l’exploració i el joc espontanis.

EL QUE ENS FA DIFERENT

Atenció individualitzada

Basem la nostra tasca en l’atenció individualitzada dels nens i les seves famílies, promovent activitats que fomentin la seva implicació i participació i garanteixin una estreta col·laboració entre la Llar d’Infants i la família.

Fonamentant-nos en la NEURODIDÀCTICA considerem que la motivació, l’atenció, la memòria i la percepció sensorial són els dispositius bàsics que cal tenir en compte per tal que hi hagi un aprenentatge sòlid: Només s’aprèn d’allò que ens motiva. Per tant la MOTIVACIÓ és un element essencial per l’aprenentatge. En edats primerenques la motivació intrínseca de l’alumnat ens és molt favorable per a la nostra tasca però també ens hem d’ocupar d’afavorir la motivació extrínseca a través de propostes atractives per al nostre alumnat.

L’ATENCIÓ és el procés psicològic bàsic per al processament de la informació. Conscients de que en aquesta etapa que ens pertoca els períodes atencionals dels nens són breus, ho tindrem molt present a l’hora de preparar i presentar les activitats. No pot haver-hi aprenentatge si no memoritzem allò que experimentem, observem, sentim o olorem, per tant promourem activitats que requereixin de l’exercitació de la MEMÒRIA dels nostres infants.

La forma en la que els nostres alumnes perceben el món que els envolta és a través dels sentits, per tant les nostres propostes estaran dirigides a l’estimulació de la PERCEPCIÓ SENSORIAL.

Estimulació primerenca

Amb tot això com a base, a més a més a l’hora de programar les activitats tenim molt present el treball enfocat en l’adquisició de les HABILITATS I CAPACITATS que els alumnes han d’assolir segons l’etapa evolutiva en la que es troben. Els primers anys de vida dels infants és l’etapa en la que es donen més canvis amb menys temps. Per tant, les nostres accions diàries estan enfocades a afavorir el desenvolupament motor, cognitiu, socioafectiu i d’autonomia personal:

 • Desenvolupament motor

  On prenen importància les activitats en les que els nens poden explorar lliurement l’espai a partir del seus interessos guanyant així, seguretat en els seus moviments.
 • Desenvolupament cognitiu

  Estimulant la capacitat d’observació i abstracció a través de l’exploració, la descoberta, el joc simbòlic, etc. fomentant també la comunicació, tant amb l’adult com amb els companys.
 • Desenvolupament socio-afectiu

  A partir de cada una de les accions diàries ens assegurem que l’alumne es trobarà en un entorn que li ofereix seguretat i afecte que li permetrà començar a definir la seva pròpia identitat i establir les seves primeres relacions socials.
 • Desenvolupament d’autonomia personal

  Establint unes rutines diàries que permetran als alumnes aconseguir major autonomia en determinats hàbits com els d’higiene, alimentació, controls d’esfínters, etc.

Ens enfocarem en l’adquisició d’autonomia, assentant les bases d’allò que necessitaran en el seu pas al 2n CIcle d’Educació Infantil. Per això treballarem els HÀBITS I RUTINES, que fan referència a l’alimentació, la higiene personal, el descans, l’ordre, les relacions i el treball. Per tant, des de la llar anirem potenciant, a través de diferents propostes pedagògiques, l’adquisició d’aquestes habilitats i capacitats.

La nostra METODOLOGIA es caracteritza per ser motivadora, activa i individualitzada tenint en compte els interessos i les individualitats de cada nen. Es basa en l’experimentació, la manipulació, l’observació i la descoberta, on els nens i les nenes són els protagonistes dels seus propis aprenentatges. Els continguts es treballen a través de dues propostes, d’una banda farem un PROJECTE TRIMESTRAL que serà un treball conjunt entre l’alumnat, les mestres i la implicació de les famílies en el que es programaran activitats al voltant d’un centre d’interès.

D’altra banda, a la Llar d’Infants preparem uns ESPAIS PER AMBIENTS pels quals els nostres alumnes circulen lliurement segons els seus interessos, fomentant la seva autonomia, seguretat personal, autoestima i confiança en sí mateixos.

PERSONAL DOCENT QUALIFICAT PROFESSIONAL I PERSONALMENT

Personal docent

El nostre personal docent, qualificat professional i personalment es caracteritza per tenir una sensibilitat especial, mostrant en tot moment un tracte afectuós amb els nens per tal de garantir que els nostres alumnes se sentin segurs, estimats i, en definitiva, esdevinguin NENS FELIÇOS!!

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?