Back

COMPROMIS SOCIAL

El nostre compromís social fa que, preocupats pel Desenvolupament Sostenible la nostra tasca diària estigui enfocada a assolir els objectius promoguts per la ONU, tals com:

▸ Fi de la pobresa
▸ Fam zero
▸ Salut i benestar
▸ Educació de qualitat
▸ Igualtat de gènere
▸ Inserció laboral i creixement econòmic
▸ Reducció de les desigualtats
▸ Producció i consum responsables
▸ Acció pel clima

COMPROMIS AMB LA COMUNITAT

No entenem l’educació si no és en comunitat i en conversa permanent amb les famílies i el seu entorn. Per tant oferim resposta a les seves necessitats a través de:

l’AMPA
▸ Activitats extraescolars
▸ Servei d’acollida
▸ Menjador
▸ Equip d’orientació
▸ Espai Turbolets
▸ Residencia Josep Manel Casanova i escolarització dels jugadors de futbol base del RCD Espanyol
▸ Projectes d’aprenentatge-servei: programa de prevenció i tractament bucodental per a persones en risc d’exclusió social
▸ Colònies i viatges de fi d’etapa
▸ Acollida d’estudiants en pràctiques: escola formadora
▸ Participació en projectes internacionals (UNESCO)

COMPROMIS AMB LA INNOVACIÓ

Apostem per la innovació permanent per la qual cosa comptem amb un Equip I+D, format pel nostre personal. Aquest equip treballa mirant al futur amb il·lusió, vivint i entenent el present i aprenent de les experiències acumulades. Coordina diferents grups de treball internivells formats per personal docent i no docent centrats en la innovació dels següents àmbits:

▸ Programacions didàctiques
▸ Aprenentatge cooperatiu
▸ Educació socioemocional
▸ Avaluació
▸ Pensament eficaç
▸ Gamificació
▸ TIC’s
▸ Comissió d’Atenció  la Diversitat CAD
▸ Projecte Lingüístic
▸ Solidaritat
▸ Mediambiental

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?