Back
desenvolupant competencies emocionals

Projecte Educació emocional

El tractament de l’educació emocional sorgeix com a resposta a les necessitats no ateses en les matèries curriculars que considerem indispensable contemplar en el nostre projecte educatiu. 

Entenem l’educació emocional com el procés educatiu, continu i permanent que té com a objectiu prioritari el desenvolupament de les competències emocionals del nostre alumnat, potenciant habilitats i actituds de reconeixement i gestió de les emocions i habilitats socials que els identifiquin i distingueixin en la seva vida personal, social i professional, permetent-los afrontar millor els reptes quotidians.

També considerem el tractament de l’educació emocional com a mitjà de prevenció de problemes i/o comportaments disruptius proporcionant-los recursos i estratègies per enfrontar-se a les experiències de la vida.

A través de diverses propostes volem implicar a tota la comunitat educativa: personal del centre, alumnes i famílies, generant un clima d’acceptació i tolerància de les diferències individuals. La finalitat última de l’educació emocional al nostre centre, per tant és promoure hàbits i actituds compartits per a tota la Comunitat Educativa per tal que la nostra escola esdevingui una comunitat de persones sanes i equilibrades emocionalment.

D’aquesta manera volem aconseguir un clima de convivència òptim en el que tothom se senti com a membre destacat al centre.

Per això comptem amb un equip, format per personal docent de les diferents etapes educatives i per personal d’administració i serveis del centre que investiga, orienta i vetlla per l’acompliment de la planificació global del Projecte d’Educació Emocional que es duu a terme a la nostra escola.

L’èxit del nostre projecte és, d’una banda el tractament vertical que es fa del projecte que abarca des de la Llar d’Infants fins als estudis postobligatoris i d’una altra la formació i la implicació de tot el personal del centre.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?