Back
ESTIMULAR el pensament crític

Filosofia 2/18

 A Túrbula volem treballar i reforçar les habilitats de pensament dels nostres alumnes partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d’un projecte transversal que enforteix la capacitat  reflexiva , ensenya a pensar i desenvolupa les habilitats cognitives de l’ alumnat des de totes les àrees.

La Filosofia 2/18 es treballa a totes les etapes, des de la Llar, Ed. Infantil, Ed. Primària, ESO i Batxillerat, d’acord amb l’edat de l’alumnat.

L’ús del pensament crític, el bon ús de la llengua per expressar-nos i la reflexió, han de poder formar part de la vida diària dels nostres alumnes. Partint  d’un fil conductor, l ’alumnat aprendrà a estar més atent al discurs per poder reflexionar, argumentar les seves opinions  i mostrar el seu esperit crític i, alhora, respectar les opinions i arguments dels altres. 

Tenir eines per poder millorar la seva capacitat de judici davant de qualsevol tema, sigui o no curricular, el farà competent davant la societat que l’envolta.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?