EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Es l’etapa que compren dels 6 als 12 anys, estructurada en 6 cursos escolars. És el moment en el que s’assenten les bases de la formació humana i social, amb la millora de l’autonomia. El moment en el que aprenen a desenvolupar les competències, les habilitats socials.

COM APRENEM? “L’EMOCIO ACTIVA L’APRENENTATGE”

L’alumne com a protagonista actiu de l’aprenentatge, alumne que s’il·lusiona per investigar i descobrir. Fomentant la metodologia del treball cooperatiu, projectes, AICLE i recursos TAC .Motivat amb ganes de aconseguir nous reptes.

Es agrada que aquesta etapa sigui una part important del dia a dia:
Volem que tinguin ganes d’aprendre coses noves
Que s’il·lusionin amb les noves experiències
Que tinguin molt bons companys i amics
Que gaudeixin investigant, creant, convivint i compartint.
Creiem que els nostres alumnes son una part molt important de la nostra escola ….
Per que ens agrada compartir amb els nens i nenes nous projectes
Per que ens importa com se senten i que es el que pensen
Per que volem aprendre amb tots ells

RELACIÓ FAMILIA- ESCOLA: CAMINEM JUNTS

Per l’equip es molt important la relació amb les famílies amb un tracte directe i personal amb la necessitat de que junts elaborem un projecte comú que es anar formant els alumnes com a éssers integres, responsables i amb criteri. Imprescindible aquesta col·laboració i aliança amb el Projecte Educatiu.

ACCIÓ TUTORIAL

Una part important dels seguiment dels alumnes es la tutoria individualitzada en el que es va concretant el desenvolupament del treball personal així com valorant les necessitats i les inquietuds de cada un d’ells

L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES, EDUCACIÓ PLURILINGÜE

Implementació i exposició dels alumnes de Primària a les hores curriculars d’angles junt amb els projectes PILE i GEP que relacionen la llengua estrangera amb altres àrees curriculars (Educació Plàstica) a través de la metodologia AICLE.

La possibilitat de l’aprenentatge a traves dels  auxiliars de conversa nadius que fan que els nens/nes mantinguin un contacte directe amb l’idioma i que faciliten la comprensió i l’expressió fluida

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT: “TOTS SOM IGUALS, TOTS SOM DIFERENTS”

El fet de que el Centre tingui Suport Intensiu d’ Escolarització Inclusiva (SIEI), antiga (USEE)  fa que siguem molt sensibles en l’atenció a la diversitat. Els alumnes amb aquesta convivència es mostren respectuosos amb les diferències i amb les particularitats de cadascú, fet que ajuda a la relació i l’acceptació.
Fem un seguiment dels alumnes atenent la seva individualitat i amb una observació directa dels seus aprenentatges, així es poden veure els seus progressos i la necessitat d’adaptar el ritme d’aprenentatge atenent la seva diversitat.