Si vols més informació pots omplir  aquest formulari.

BATXILLERAT DUAL

És la possibilitat que l’escola ofereix als alumnes de 3r d’ ESO de treure’s en tres cursos acadèmics (  de 3r d’ ESO a 1r de Batxillerat ) el High school ,, títol que permet poder  realitzar estudis universitaris als Estats Units.

Click aquí per a més informació

L’acompanyament de l’ alumne en la seva maduració i creixement personal des dels 12 fins als 16 anys. La relació família- escola és imprescindible en aquest procés de quatre anys en què pares, alumne i professors en formaran part, i on l’alumne s’ha de poder moure amb plena llibertat       

L’atenció a la diversitat
Atenem  cadascun dels nostres alumnes des de la seva diversitat, no hi ha adolescents iguals. Cada alumne és diferent i cada alumne aprèn diferent. Ens ajudarem de grups flexibles, de grups reduïts i de diferents nivells i de matèries optatives, tant de reforç com d’ampliació.

L’ educació emocional forma part del dia a dia en el nostre centre. A Túrbula l’alumne ha de poder sentir-se feliç i segur, creixent amb pas ferm acompanyat per tots nosaltres i així poder prendre les decisions que a final d’ etapa haurà d’entomar.

La orientació professional a l’alumne l’ ajudarà en la presa de decisions futures en finalitzar l’ etapa obligatòria.

EL BATXILLERAT A TÚRBULA

Etapa de dos cursos que possibilita l’accés a la Universitat i als cicles formatius de Grau Superior.

Els batxillerats que oferim a Túrbula són el Batxillerat Científic – Tecnològic i el Batxillerat de Humanitats – Ciències Socials.

L’etapa consta de dos tipus de matèries, les matèries comunes a tots els batxillerats i les de modalitat, segons l’especialitat que els nostres alumnes triïn d’acord amb els seus interessos.

La nostra proposta és la següent:

BATXILLERAT CIENTIFÍC TECNOLÓGIC
COMUNES DE MODALITAT
Catalá Matemàtiques
Castellá Física
Anglès Química
Filosofia Biologia
Educació Física Dibuix tècnic
Història Psicologia/Sociologia
C. Món Contemporani Estada a l’empresa
Tutoria
BATXILLERAT HUMANISTÍC SOCIAL
COMUNES DE MODALITAT
Catalá MACSS
Castellá Economia de empresa
Anglès Història Món Contemporani
Filosofia Literatura Universal ( en llengua Anglesa)
Educació Física Geografia
Història Història de l’art
C. Món Contemporani
Tutoria

En aquest procés acompanyem l’alumne a assolir els seus objectius de futur, potenciem el treball en equip i la cultura de l’esforç que els farà ser competents en el futur món laboral. En acabar, els nostres alumnes seran forts, competents, autònoms, crítics i solidaris per a la vida adulta.

Potenciem l’ús de la llengua anglesa, impartint assignatures en anglès, amb grups reduïts de conversa amb professors nadius d’Irlanda, la utilització del l’ espai aula d’idiomes, espai on fora d’horari treballen, estudien i comparteixen experiències i treballs de les diferents matèries curriculars.

El treball cooperatiu en  grups reduïts en determinades assignatures que, per la seva complexitat, dificulten l’aprenentatge , és una garantia d’ èxit per al nostre alumnat.

L’acció tutorial té com a objectiu l’acompanyament de l’alumne per part del mateix tutor al llarg dels dos anys acadèmics, aspecte que en facilita el creixement personal i l’ajuda a obtenir els millors resultats en l’etapa i en les Proves d’Accés a la Universitat. La formació en competències contribuirà a  la seva incorporació a la vida adulta i al continu desenvolupant del seu aprenentatge en el futur.

BATXILLERAT ORIENTAT AL CFGS

Per què aquest és el meu itinerari?

 • Vols accedir a un CFGS que ja coneixes i tens clar que és el teu treball.
 • El batxillerat és la millor via: és la més ràpida i la que t’assegura un major numero de places als CFGS (60%!)
 • Si vols fer un dels nostres CFGS a l’escola Túrbula o a un altre Centre i vols assegurar-te la plaça. Els nostres cicles compten amb les taxes d’inserció laboral més altes.
 • Encara no tens les coses clares: continua estudiant! Avui dia és missió impossible trobar treball sense estudis superiors. Segueix formant-te i arriba directament a un grau superior en tan sols dos anys. Quan l’acabis ho tindràs tot clar perquè hauràs rebut assessorament i hauràs madurat.
MATÈRIES COMUNES A LES DUES MODALITATS PRIMER SEGON
Llengua Catalana i Literatura 2 2
Llengua Castellana i Literatura 2 2
Llengua Estrangera 3 3
Educació Física 2 0
Filosofia 2 0
Ciències per al Món Contemporani 2 2 0
Història de la Filosofia 0 3
Història 0 3
Tutoria 1 1
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PRIMER SEGON
Matemàtiques Ciències Socials (Obligatòria) 4 4
Projecte d’empresa 4 4
Història del Món Contemporani 4 0
Estada en empresa (Març-Juny) 140 0
Geografia 0 4
Psicologia i sociologia 0 4

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

Trets més significatius

 • Acompanyament al llarg dels dos anys del Batxillerat amb l’objectiu d’assolir l’èxit esperat.
 • Atenció individual davant les diferents situacions que es puguin produir al llarg d’aquesta etapa.
 • Atenció psicològica a traves del departament d’orientació del Centre.
 • Tutorització de cada assignatura a través del professor-tutor d’àrea.
 • Acompanyament en el procés d’aprenentatge a través de material específic, vídeos, presentacions, e-mail, etc.
 • Disponibilitat continua del professorat consulta sobre les teves
 • Atenció els pares i mares a través de reunions, entrevistes, telèfon, e-mail, el programa Clikedu, etc.
 • Comunicació de l’assistència a classes de forma diària.
 • Organització de sortides, viatges, visites a Entitats i Universitats en l’hora de tutoria grupal.
 • Projecte d’anglès amb l’objectiu d’aconseguir el nivell First o equivalent.
 • Preparació específica per a les proves de selectivitat.