Back
modelant el futur dels nostres alumnes

Batxillerat a l’Escola Túrbula

L’Escola Túrbula t’ofereix dos itineraris: aquell dirigit a preparar-te amb èxit les proves de la selectivitat i accedir a la carrera amb la que sempre has somiat,  i aquell que et forma competencialment per desenvolupar-te plenament en un cicle formatiu i treballar així en la teva gran passió. Tindràs la possibilitat d’obtenir el American High School Diploma, cursant, també el Batxillerat Dual.

Per a més informació, descarrega la presentació del batxillerat i la guia sobre modalitat i itineraris.

Batxillerat acadèmic

Etapa de dos cursos que possibilita l’accés a la Universitat i als cicles formatius de Grau Superior. Els batxillerats que oferim a Túrbula són el Batxillerat de Ciències i Tecnologia i el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

L’etapa consta de dos tipus de matèries, les matèries comunes a tots els batxillerats i les de modalitat, segons l’especialitat que els nostres alumnes triïn d’acord amb els seus interessos.

Batxillerat dual

És la possibilitat que l’escola ofereix als alumnes de 3r d’ESO  per obtenir  en tres cursos acadèmics ( de 3r a 1r de Batxillerat ) el American High School Diploma, títol que permet poder realitzar estudis universitaris als Estats Units.  

Les avantatges d’estudiar el Dual Diploma proporciona al nostre alumnat un elevat nivell d’anglès, un augment de l’autonomia personal i una òptima utilització de les noves tecnologies.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?