Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Horari de Secretaria
Matí: de dilluns a divendres de 9h a 12:45h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17:45h. Tancada les tardes de dimecres i divendres.

 

Exàmens de recuperació de 1r de Batxillerat

Correu Imprimir PDF


Hora Dilluns 4 de setembre Dimarts 5 de setembre
de 9 a 11h Filosofia Català
d'11:30 a 13:30h Economia CMC/MACS/Història

En el següent document teniu les feines a realitzar i estudiar per tal d'aprovar els exàmens extraordinaris de setembre:

 

Proves extraordinàries de setembre a l'ESO i Deures d'estiu

Correu Imprimir PDF

Deures d'estiu

Aquí teniu els deures que s'han de lliurar el setembre. Cliqueu a la carpeta corresponent al vostre curs per a accedir als deures.


Proves extraordinàries de setembre a l'ESO


Divendres 1 de Setembre
Assignatura Horari
Matemàtiques 10 a 11
Llengua Castellana 11 a 12
Llengua Anglesa 12 a 13
Educació Visual / Biologia 4t / Informàtica 4t 13 a 14


Dilluns 4 de Setembre
Assignatura Horari
Ciències naturals i Física / Química 4t / Llatí 9 a 10
Llengua Catalana 10 a 11
Música 11 a 12
Ciències Socials 12 a 13
Tecnologia 13 a 14


Dimarts 5 de Setembre
Assignatura Horari
Optatives de 1r a 3r / A taste of art / CIVE 9 a 10
Educació Física 10 a 11
 

Calendari escolar del curs 2017-2018

Correu Imprimir PDF

Benvolguts/des,

A continuació teniu disponibles els calendaris escolars corresponents a la Llar d'Infants Túrbula Petits i a l'Escola. Podeu descarregar-los fent clic a les imatges.

Calendari general curs 2017-2018

Calendari de la Llar d'Infants curs 2017-2018

 

Recollida de signatures per a l'obertura de la 3a línia de P3 a Escola Túrbula

Correu Imprimir PDF

Benvolguts/des,

La Comunitat Educativa de l’Escola Túrbula de Sant Adrià de Besòs us demana suport per a aconseguir que el Departament d’Ensenyament obri un tercer grup de P3 a Túrbula i així es pugui garantir a les famílies la lliure elecció de centre escolar:

 • Són més de 70 famílies que han demanat plaça a P3 per al proper curs 2017/2018.
 • L’Escola Túrbula ofereix actualment 50 places per nivell i té capacitat per atendre perfectament aquest tercer grup de P3.
 • El Departament vol “repartir” els més de vint alumnes “que sobren” entre altres centres, sense respectar la lliure elecció de les famílies.
 • L’increment d’un grup de P3 (que en aquest cas no perjudica cap altre centre) és una pràctica que ja s’ha realitzat en nombroses ocasions abans, inclòs al mateix St. Adrià i en diferents centres educatius, com a la pròpia Escola Túrbula, que va incrementar un grup de P3 el curs 2010/2011 en circumstàncies molt similars a les actuals.

Omple aquest formulari si vols recolzar la petició de la Comunitat Educativa de l’Escola Túrbula de St. Adrià de Besòs al Departament d’Ensenyament per crear un nou grup de P3 a Túrbula per al proper curs 2017/2018.

VÉS AL FORMULARI

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2017/2018

Correu Imprimir PDF


DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 9 DE JUNY - 17h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT

Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l'escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d'Educació Especial, escolaritzats en centres específics d'EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s'hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

a) Per alumnes que ja van demanar l'ajut al centre el curs passat i NO han variat els membres de l'unitat familar o bé són alumnes nous però ja tenien germans sol·licitants al centre:

 • Model oficial de sol·licitud: L'imprès NOMINATIU està a la Secretaria del Centre. Només l'hauran de signar i aportar la documentació pertinent.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE: Només cal dels membres de la unitat familiar dels que hagi variat alguna dada.
 • Volant de convivència actual: NO cal que l'aportin si no han hagut canvis volant de convivència.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:
  • Ingressos per renda del treball: NO CAL PORTAR CAP DOCUMENT. Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l'AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d'IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de percebre Renda Mínima d'Insersió (PIRMI): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci: Document acreditatiu de l'atorgament i el seu import al 2016.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2016.
 • Per acreditar situacions familiars específiques: Les famílies que en la sol·licitud d'ajut del curs 2016/2017 van aportar els documents acreditatius de família nombrosa, monoparental, discapacitat de l'alumnes/germans o infants en acolliment, NO CAL QUE ELS TORNIR A APORTAR SI NO HA HAGUT CAP CANVI. Si han rebut ajut de l'Agencìa Catalana de l'habitatge de la Generalitat o altres Administracions per pagar lloguer, SÍ QUE S´HA d'APORTAR LA DOCUMENTACIÓ ADIENT.

b) Per alumnes que ja eren al centre al curs passat i han variat els membres de l'unitat familiar o bé són alumnes nous que no van sol·licitat l'ajut l'any passat:

Fes clic aquí per descarregar el document.

 • Model oficial de sol·licitud: L'Imprès EN BLANC ja està a la Secretaria del Centre. L'hauran d'omplir, signar i aportar aportar la documentació pertinent. També es pot descarregar fent click aquí.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Volant de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l'AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d'IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de percebre Renda Mínima d'Insersió (PIRMI): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci: Document acreditatiu de l'atorgament i el seu import al 2016.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2016.
 • Per acreditar situacions familiars específiques:
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  • Discapacitat de l'alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si l'alumne o germans d'ell pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social durant el 2016.
  • Conveni o sentència de divorci.

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 9 DE JUNY A LES 17h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

 

Casal d'Estiu 2017: Ancient Civilizations

Correu Imprimir PDF

Casal d'Estiu 2017: Ancient Civilizations

Inscripció al Casal d'Estiu 2017

Casal d'Estiu 2017 a l'Escola Túrbula, per a nens i nenes de 3 a 14 anys.

A l'Escola Túrbula oferim una proposta completa de Casal d'Estiu dirigida i adaptada a les diferents edats i interessos dels vostres fills.

Quatre setmanes d’aventures i diversió coneixent les civilitzacions de l’antiguitat: egipcis, romans, espartans, vikings, aborígens... Amb tallers, gimcanes, manualitats, esports, cinema amb pantalla gegant, piscina diària... I cuina pròpia.

Setmanes i preus De 9 a 17 hores
(dinar inclòs)
De 9 a 13 hores
Del 26 al 30 de juny 95 € 70 €
Del 3 al 7 de juliol 95 € 70 €
Del 10 al 14 de juliol 95 € 70 €
Del 17 al 21 de juliol 95 € 70 €

Acollida matins (De 8 a 9h): 10€/setmana.
Acollida tardes (De 17 a 18h): 10€/setmana.
Descompte del 5% pel pagament de la totalitat de les quatre setmanes.
Descompte germans: 15% aplicat a la inscripció del germà.
El pagament del Casal s’haurà de realitzar abans de la data d’inici.

MOLT IMPORTANT: El pagament del Casal s'haurà de fer efectiu a partir de l'1 de juny i SEMPRE abans de l'inici del mateix a la Secretaria de l'escola.

Inscripció al Casal d'Estiu 2017

 


Página 1 de 45