Escola Túrbula

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font

Horari de Secretaria
Matí: de dilluns a divendres de 9h a 12:45h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15h a 17:45h. Tancada les tardes de dimecres i divendres.

 

Convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador Curs 2017/2018

Correu Imprimir PDF


DATA LÍMIT PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: DIVENDRES 9 DE JUNY - 17h

1.- REQUISITS PER SOL·LICITAR L'AJUT

Podrà sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Ser alumne/a matriculat a l'escola actualment en Educació Infantil, Primària ESO, o bé estar preinscrits a P3, 1r de Primària i 1er ESO, encara que no tinguin plaça confirmada. També alumnes d'Educació Especial, escolaritzats en centres específics d'EE, USEE, o integrats en aules ordinàries.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s'hauran de justificar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

a) Per alumnes que ja van demanar l'ajut al centre el curs passat i NO han variat els membres de l'unitat familar o bé són alumnes nous però ja tenien germans sol·licitants al centre:

 • Model oficial de sol·licitud: L'imprès NOMINATIU està a la Secretaria del Centre. Només l'hauran de signar i aportar la documentació pertinent.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE: Només cal dels membres de la unitat familiar dels que hagi variat alguna dada.
 • Volant de convivència actual: NO cal que l'aportin si no han hagut canvis volant de convivència.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:
  • Ingressos per renda del treball: NO CAL PORTAR CAP DOCUMENT. Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l'AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d'IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de percebre Renda Mínima d'Insersió (PIRMI): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci: Document acreditatiu de l'atorgament i el seu import al 2016.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2016.
 • Per acreditar situacions familiars específiques: Les famílies que en la sol·licitud d'ajut del curs 2016/2017 van aportar els documents acreditatius de família nombrosa, monoparental, discapacitat de l'alumnes/germans o infants en acolliment, NO CAL QUE ELS TORNIR A APORTAR SI NO HA HAGUT CAP CANVI. Si han rebut ajut de l'Agencìa Catalana de l'habitatge de la Generalitat o altres Administracions per pagar lloguer, SÍ QUE S´HA d'APORTAR LA DOCUMENTACIÓ ADIENT.

b) Per alumnes que ja eren al centre al curs passat i han variat els membres de l'unitat familiar o bé són alumnes nous que no van sol·licitat l'ajut l'any passat:

Fes clic aquí per descarregar el document.

 • Model oficial de sol·licitud: L'Imprès EN BLANC ja està a la Secretaria del Centre. L'hauran d'omplir, signar i aportar aportar la documentació pertinent. També es pot descarregar fent click aquí.
 • Fotocòpia dels DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 • Volant de convivència actual.
 • Per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:
  • Ingressos per renda del treball: Aquestes dades el Consell Comarcal les consultarà directament a l'AEAT, amb les dades que es signen a la declaració dels membres de la unitat familiar, segon full del model oficial de sol·licitud.
  • En cas de pensions o prestacions de la Seguretat Social o de la Generalitat exemptes d'IRPF (Incapacitat absoluta o Gran Incapacitat, orfandat, ajuts per fills a càrrec (punts): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de percebre Renda Mínima d'Insersió (PIRMI): Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de Prestació per la Llei de Dependència: Document acreditatiu i el seu import de l'any 2016.
  • En cas de pensions per aliments de fills, per divorci: Document acreditatiu de l'atorgament i el seu import al 2016.
  • Contracte de treballador/a de la llar, vigent el 2016.
 • Per acreditar situacions familiars específiques:
  • Família nombrosa: Carnet de família nombrosa vigent, si és el cas.
  • Monoparentalitat: Carnet de família monoparental vigent.
  • Infants en acolliment: Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  • Discapacitat de l'alumne o germans: Certificat CAD o targeta que acrediti si l'alumne o germans d'ell pateix algun tipus de discapacitat física o psíquica, si és el cas.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social durant el 2016.
  • Conveni o sentència de divorci.

L'ESCOLA NO TRAMITARÀ LES SOL·LICITUDS PRESENTADES DESPRÉS DEL DIVENDRES 9 DE JUNY A LES 17h NI LES INCOMPLETES O QUE NO APORTIN TOTA LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA.

 

Casal d'Estiu 2017: Ancient Civilizations

Correu Imprimir PDF

Casal d'Estiu 2017: Ancient Civilizations

Inscripció al Casal d'Estiu 2017

Casal d'Estiu 2017 a l'Escola Túrbula, per a nens i nenes de 3 a 14 anys.

A l'Escola Túrbula oferim una proposta completa de Casal d'Estiu dirigida i adaptada a les diferents edats i interessos dels vostres fills.

Quatre setmanes d’aventures i diversió coneixent les civilitzacions de l’antiguitat: egipcis, romans, espartans, vikings, aborígens... Amb tallers, gimcanes, manualitats, esports, cinema amb pantalla gegant, piscina diària... I cuina pròpia.

Setmanes i preus De 9 a 17 hores
(dinar inclòs)
De 9 a 13 hores
Del 26 al 30 de juny 95 € 70 €
Del 3 al 7 de juliol 95 € 70 €
Del 10 al 14 de juliol 95 € 70 €
Del 17 al 21 de juliol 95 € 70 €

Acollida matins (De 8 a 9h): 10€/setmana.
Acollida tardes (De 17 a 18h): 10€/setmana.
Descompte del 5% pel pagament de la totalitat de les quatre setmanes.
Descompte germans: 15% aplicat a la inscripció del germà.
El pagament del Casal s’haurà de realitzar abans de la data d’inici.

MOLT IMPORTANT: El pagament del Casal s'haurà de fer efectiu a partir de l'1 de juny i SEMPRE abans de l'inici del mateix a la Secretaria de l'escola.

Inscripció al Casal d'Estiu 2017

   

Avís important: Viatge a Londres dels nois i noies de 4t d'ESO

Correu Imprimir PDF

Benvolgudes famílies i amics.

Tots els nois, noies i mestres acompanyants del viatge a Londres es troben perfectament bé. Tot just acabem de parlar amb ells i ens han fet arribar un missatge de total normalitat i tranquil·litat.

   

Alumnes d’ESO editen una revista: Historical Geographic

Correu Imprimir PDF

Els alumnes de 4t d’ESO Miguel García, Pol Verdugo, Toni Blanco i Moisés Navarro fan d’emprenedors editorials i editen una revista sobre història. Entre tots quatre han realitzat les funcions de redacció, edició i disseny de la revista.

El primer número, dedicat al segle XVI, ja és a la venda en format paper (2€) i per descàrrega gratuïta en format pdf.

Els diners que aconsegueixen amb la venda de la revista es destinaran al finançament del viatge de fi de curs.

Podeu descarregar la revista tot clicant en aquest enllaç.

 


Página 1 de 44