Back

La nostra raó de ser

Seixanta anys apassionats per l’educació i il·lusionats en col·laborar en la formació dels nostres alumnes; conscients de la nostra responsabilitat d’educar, cuidar i acompanyar-los en el present i mirant al futur.

Què ens defineix

La nostra missió, la nostra visió i els nostres valors defineixen la manera d’acompanyar els nostres alumnes i les seves famílies en el seu camí de futur.

Com som

La Comunitat Educativa de l’Escola Túrbula, tant personal docent com Personal d’Administració i Serveis ens distingim per la nostra qualificació personal i professional sent competents, respectuosos i compromesos amb la nostra tasca.

Com seran els nostres alumnes

Treballarem per atendre totes les vessants de desenvolupament dels nostres alumnes, tant personal com social, que els conformaran i els donaran les competències necessàries per al seu aprenentatge i creixement com a individus.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?