Back
ACOMPANYANT ELS NOSTRES ESTUDIANTS

Preinscripcions curs 2021/2022

Mitjançant aquest formulari podeu realitzar el procés de preinscripció als nostres cursos.

  Estudis i curs on sol·licita plaça

  Cognoms i nom de l’alumne/a*

  DNI, NIE o Passaport*

  Data de naixement*

  Lloc de naixement*

  Província de naixement*

  Any d’arribada
  Només en el cas d’estrangers

  Nacionalitat Només en el cas d’estrangers

  Núm. afiliació Seg. Soc. alumne/a

  Domicili*

  Codi Postal*

  Localitat*

  Província*

  Comarca*

  Codi del centre anterior*

  Nom del centre anterior*

  Darrers estudis realitzats*

  Curs escolar*

  Núm. Targeta sanitària del Servei Català de la Salut*

  N. Pòlissa d’asseg. d’accidents
  Només alumnes que no disposin de Targeta Sanitària

  Companyia Només alumnes que no disposin de Targeta Sanitària

  Dades de contacte amb l’alumne/a

  Telèfon*

  Adreça de correu electrònic*

  Dades de contacte amb altres persones

  Relació amb l’alumne/a*

  Telèfon*

  Adreça de correu electrònic*

  Dades mèdiques i situació familiar

  L’alumne/a viu

  Amb els paresAmb el pareAmb la mareAltres

  Indiqui qualsevol circumstància de caràcter mèdic que consideri oportuna comunicar:

  Indiqui qualsevol altre aspecte que considereu oportú comunicar sobre la situació familiar:

  Primer tutor o tutora o persona responsable

  Relació amb l’alumne

  NIF/NIE/Passaport

  Cognoms / Nom

  Nacionalitat (només estrangers)

  Data de naixement

  Lloc de naixement

  Núm. Targeta sanitària del Servei Català de la Salut

  Provincia

  País

  Professió

  Situació laboral

  Telèfon

  Adreça de correu electrònic

  Estudis previs

  Últim curs superat*

  Any acadèmic*

  Centre*

  Població*

  Província*

  Últim curs no superat

  Any acadèmic

  Centre

  Població

  Província

  Titulació prèvia

  Titulació prèvia de què disposa*

  Graduat d’ESOBatxilleratTècnic Grau MigTècnic Grau SuperiorAuxiliar (FP1)Tècnic Especialista (FP2)Altres

  Documentació a aportar

  2 fotocòpies del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)*

  2 fotografies de l’alumne/a tipus carnet amb el nom i el curs on s’inscriu escrit al dors*

  Alumnes menors d’edat en el moment de sol·licitar plaça: 1 fotocòpia del DNI/NIE/Passaport d’almenys una persona responsable de l’alumne/a

  Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social de l’alumne/a (si no en té, de la persona responsable amb qui és inscrit) on aparegui el núm. d’afiliació (exemple: 08/0123456789)

  Fotocòpia de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut*

  Certificat de nota mitjana del curs anterior

  Full de dades (titulars i IBAN) de la llibreta on es domiciliaran els rebuts de l’escola*

  Descarga full de dades

  **Abans de finalitzar la matriculació ÉS OBLIGATORI efectuar el pagament del curs.

  Pujar justificant de pagament

  [step_confirm]

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable del tractament: Institució Escolar Túrbula, SL (Ctra. Mataró, 26, 08930 – St. Adrià de B.)

  • Finalitat: Gestió de la inscripció de nous alumnes.

  • Legitimació: Inscripció en activitats que requereixen una gestió específica.

  • Destinataris: Personal encarregat de la gestió de les noves inscripcions

   Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o en els que hàgiu consentit prèviament.

  • Drets: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se'n al tractament, i sol·licitar-ne la limitació.

   Informació addicional: Podeu adreçar-vos a secretaria@turbula.es o bé al Director de l’Escola, Sr. Jordi Garcia Olba.

  De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través d'aquest seran incorporades en un sistema de tractament sota la responsabilitat de INSTITUCIO ESCOLAR TURBULA S.L, amb la finalitat de gestionar la inscripció de nous alumnes . En compliment amb la normativa vigent, INSTITUCIO ESCOLAR TURBULA S.L informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment. INSTITUCIO ESCOLAR TURBULA S.L es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a les finalitats anteriorment esmentades. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se per escrit, en els termes que estableix la Llei, a l'adreça CTRA. DE MATARO, 26 08930, SANT ADRIA DE BESOS (BARCELONA). A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd@turbula.es o al telèfon 933815955. L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat enviant un correu electrònic a l'adreça dpd@turbula.es.

  CONTACTE

  Vols contactar amb nosaltres?