Back
assesorament en la Escola Túrbula

Assesorament

Període d’admissió de les sol·licituds:
Pel servei d’assessorament: del 6 de setembre de 2023 a l’1 de juny de 2024.

Criteris d’admissió:
Es prioritzaran les sol·licituds segons l’edat dels sol·licitants. Tenen prioritat les persones de major edat.

Publicació de les llistes d’admesos:
Últim dia de cada mes.

Pagament del servei:
A partir del dia 6 de setembre de 2023 mitjançant ingrés en compte bancari del centre.

Presentació de documentació:
Les persones admeses hauran de presentar o enviar la documentació a la secretaria del centre a partir del 6 de setembre de 2023

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Inici de les sessions d’assessorament
13 d’octubre del 2023.

Reconeixement en la Escola Túrbula

Reconeixement

Procediment d’inscripció al Servei de Reconeixement Acadèmic dels Aprenentatges

Instruccions

Per a dur a terme el procés d’inscripció al servei de reconeixement dels aprenentatges cal seguir els següents passos:

 1. Descarregar els dos documents sol·licitud i inscripció
 2. Omplir els dos documents:
 • Full de sol·licitud
 • Full d’inscripció
 1. Portar els documents a secretaria del Centre i lliurar la documentació:
 • Sol·licitud
 • Inscripció
 • Fotocòpia DNI (persones noves al nostre Centre)
 • Si t’han assessorat en un altre centre: Còpia de l’informe de l’assessorament.
 • Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9:30 a 12:45 hores i de 15:15 a 17:45 hores, tardes dels dimecres i divendres tancat.
 1. Publicació del llistat d’admesos:
FAMÍLIA PROFESSIONAL PLACES
Activitats físiques i esportives 30
Sanitat 20
CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?