Back
accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior

Batxillerat orientat al CFGS

Per què aquest és el meu itinerari?

 • Vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • El batxillerat és la millor via: és la més ràpida i la que t’assegura un major nombre de places i  preferència als CFGS (60%!).
 • Si vols fer un dels nostres CFGS a l’escola Túrbula o a un altre Centre i vols assegurar-te la plaça aquesta formació és la que necessites.
 • Els nostres cicles compten amb les taxes d’inserció laboral més altes.
 • Encara no tens les coses clares: continua estudiant! Avui dia és missió impossible trobar treball sense estudis superiors. Segueix formant-te i arriba directament a un grau superior en tan sols dos anys. 
 • Quan l’acabis ho tindràs tot clar perquè hauràs rebut assessorament i hauràs madurat i podràs escollir amb més seguretat el teu futur acadèmic i professional.
MATÈRIES COMUNES PRIMER SEGON
Llengua Catalana i Literatura 2 2
Llengua Castellana i Literatura 2 2
Llengua Estrangera 3 3
Educació Física 2 0
Filosofia 2 0
Ciències per al Món Contemporani 2 0
Història de la Filosofia 0 3
Història 0 3
Tutoria 1 1
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS PRIMER SEGON
Matemàtiques ciències socials (obligatòria) 4 4
Literatura castellana 2 2
Història del món contemporani 4 0
Estada en empresa (Març-Juny) 140 0
Geografia 0 4
Psicologia i Sociologia 0 4
Trets més significatius

Atenció a l’alumnat

 • Acompanyament al llarg dels dos anys del Batxillerat amb l’objectiu d’assolir l’èxit esperat.
 • Atenció individual davant les diferents situacions que es puguin produir al llarg d’aquesta etapa.
 • Atenció psicològica a traves del departament d’orientació del Centre.
 • Tutorització de cada assignatura a través del professor-tutor d’àrea.
 • Acompanyament en el procés d’aprenentatge a través de material específic, vídeos, presentacions, e-mail, etc.
 • Disponibilitat continua del professorat consulta sobre les teves necessitats.
 • Atenció els pares  i mares a través de reunions, entrevistes, telèfon, e-mail, el programa Clikedu, etc.
 • Comunicació de l’assistència a classes de forma diària.
 • Organització de sortides, viatges, visites a Entitats i Universitats en l’hora de tutoria grupal.
 • Projecte d’anglès amb l’objectiu d’aconseguir el nivell First o equivalent.
CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?