Back

CARTA ECHE 2021-2027 – La comissió europea ens ha atorgat la carta Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Veure carta

ACOMPANYANT ELS NOSTRES ESTUDIANTS

Erasmus Charter

Gràcies a la col·laboració entre la Comissió Europea i l’Escola Túrbula, amb el programa Erasums + podem oferir als nostres alumnnes projectes internacionals per ampliar els seus coneixements.

Objectiu principal del projecte: Intercanvi de bones pràctiques

Nom del projecte: Be GIFTED (Granted, Intelligent, Fascinating, Talented, Educated, Dare devils)

Inici del projecte: 01/09/2020

Finalització del projecte: 31/08/2022

El nostre projecte es centra principalment en els problemes que els alumnes amb altes capacitats (o realment intel·ligents) troben al llarg de la seva vida. Segons la classificació de la UNESCO (CINE) de Necessitats Educatives Especials (Necessitats Especials de Suport Educatiu), els denominats estudiants NEE o NESE, els estudiants amb altes capacitats i talentosos pertanyen a una categoria definida com estudiants amb desavantatges. També creiem que cada persona té diferents tipus d’intel·ligència (teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner) i han de ser avaluats pels seus talents i no utilitzant criteris estàndards. Inicialment el grup era format per sis socis: Eslovàquia, Turquia, Italià, España, Romania i Bulgària, però per causa de la pandèmia originada pel coronavirus, Bulgària va a ver d’abandonar el projecte, Som professors amb diferents experiències, coneixements i creences, però amb objectius comuns per a les nostres escoles.

Actualment, a les nostres escoles trobem molts alumnes amb altes capacitats i això ho considerem el nostre problema comú, per això volem cooperar i intercanviar bones pràctiques que ens permetin passar temps de qualitat amb aquests alumnes. Altrament, es perdran sempre que no puguem tractar amb ells de forma professional. Nosaltres, els professors, les famílies i tot el seu entorn, tenim una falta d’informació sobre la seva psicologia, les habilitats i els problemes amb els que s’enfronten en qualsevol aspecte de la seva vida. Les investigacions demostren que realment tenen alguns problemes especialment durant l’adolescència amb els seus companys, professors i familiars. El professor Julian Stanley va realitzar una investigació (https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X009003008) de 45 anys sobre 5 mil persones amb altes capacitats (Mark Zuckerberg y Lady Gaga eren entre ells). Segons la investigació, existeixen algunes formes d’ajudar-los a ser feliços i assolir les seves metes. Preparem els detalls principals i el pla del projecte juntament amb els socis partint d’aquestes investigacions. Planegem les nostres activitats a la llumm de la teoria de la intel·ligència de Gardner.

Durant el primer any del projecte ens ocuparem del primer mòdul “Problemes socials” que té 4 branques: tipus d’intel·ligència intrapersonal, interpersonal, espaial i verbal. En el segon any del projecte ens ocuparem del segon mòdul “Problemes acadèmics” amb 4 branques: Tipus d’intel·ligència kinestèsica, musical, naturalista i matemàtica.

Gràcies a les activitats planificades, els professors, les famílies i altres persones de l’entorn proper d’aquests alumnes pretenen ser més conscients de la seva psicologia, dels seus sentiments i de les situacions acadèmiques en les que es troben.

Igualment, el nostre alumnat amb altes capacitats se sentiran compresos i apreciats. Planegem utilitzar eines web2, concursos de talents, visites a centres d’art i escoles d’atenció especial, seminaris per a altes capacitats, treball amb manualitats i jocs i fotos, trobar solucions a problemes ambientals, preparar calendaris, composar i cantar cançons de rap, dibuixar còmics, representar els diàlegs que han escrit prèviament sobre els seus problemes acadèmics, etc. Amb les activitats planificades, els alumnes d’altes capacitats se senten valorats, augmenta llur autoestima i així seran individus més sociables i empàtics. A més, professors i famílies podran abordar els problemes dels estudiants amb altes capacitats de forma més professional.

L’avaluació es portarà a terme durant tota la durada del projecte i s’utilitzaran diferents eines d’avaluació per a avaluar el projecte i els seus objectius. Utilitzarem molts materials de comunicació diferents i divulgarem els resultats del projecte en tots els idiomes natius dels països socis i també en anglès per a arribar al major nombre de persones possible. La nostra cançó de rap multilingüe també afegirà in valor diferent al nostre projecte. Tots els resultats del projecte es publicaran en els llocs web de les escoles participants, en el blog web del projecte, en les pàgines de xarxes socials de les escoles així com a la plataforma eTwinning i la plataforma de resultats del projecte Erasmus+, el que garanteix la disponibilitat per altres. Les escoles associades treballarem en la plataforma eTwinning, Twinspace i continuaran desenvolupant activitats i creant-ne de noves inclús després de la finalització del finançament de la UE. Els estudiants estaran en contacte a través dels nostres antics projectes eTwinning i continuaran desenvolupant relacions internacionals i millorant la comunicació i les habilitats en anglès amb els companys de diferents països europeus. Amb aquest projecte oferirem als joves estudiants l’oportunitat de conèixer diferents cultures, idiomes i estils de vida, de comprendre’ls i respectar-los. Durant els 24 mesos de durada del projecte, els administradors i ambaixadors de les escoles es reuniran un total de 6 vegades.

Cadascun del socis organitzarà una reunió del projecte a la seva escola per a desenvolupar i millorar la qualitat de les accions de formació de professors i estudiants. La primera i la darrera trobada es realitzaran activitats de formació del professorat. S’organitzaran quatre reunions més amb 156 estudiants d’entre 10 i 15 anys. D’aquesta manera podrem apropar-nos a l’excel·lència. Si podem implementar correctament el projecte a les nostres escoles, les precioses joies que són els nostres alumnes brillaran amb més força.

CONTACTE

Vols contactar amb nosaltres?