El servei del Club de Migdia proposa, a més del servei de menjador, la realització d’activitats amb els alumnes tots els dies lectius entre les 13 i les 15 h.

ALUMNES FIXES
L’import mensual es facturarà juntament amb el rebut ordinari segons el següent quadre:

Club del migdia
Preu per alumne i dia Curs 2019/2020
Ordinaris USEE
7,75€ 11,80€

Formulari d’alta en el servei

DIES ESPORÀDICS
Per utilitzar aquest servei eventualment, la família ha de lliurar a Secretaria del centre (el mateix dia abans de les 09:30h) un val individual, que haurà adquirit prèviament al preu indicat.

Per evitar no disposar de val de menjador quan és necessari que l’alumne es quedi, podeu comprar uns quants (5 ó 6) i utilitzar-los quan us convingui. Els vals que no es consumeixen es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.

Preu per dia: 9,00€

PITET I LLENÇOL
Els alumnes de Parvulari usuaris del servei han de comprar a Secretaria del centre el pitet (8,50 €).

Els de PAR 3, a més, han de comprar un llençol per fer la migdiada (7,50 €).

NORMES QUE S’ACCEPTEN EN INSCRIURE’S AL SERVEI:
Les altes i les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 27 del mes anterior, amb pagament per mes anticipat.
Sortides o excursions: els alumnes fixes rebran una bossa amb el pícnic.
Les faltes d’assistència dels alumnes fixes (inclosos els dies de sortides i excursions) no donen dret a recuperar l’import del Club de Migdia. En cas d’absència de llarga durada per malaltia es podrà sol·licitar l’abonament de l’import del mes i liquidar els dies assistits a preu de dia esporàdic.
Cal fer la inscripció al servei per al mes de setembre abans de l’inici de les classes. El pagament del mes de setembre s’ha de fer a Secretaria.
Llevat dels casos de força major i/o urgència, no s’admetran alumnes al servei de menjador en dies esporàdics sense el corresponent val de menjador lliurat prèviament a Secretaria. En aquests casos, s’haurà de liquidar l’import del servei el mateix dia.
Durant el servei s’apliquen les normes de convivència del centre, amb el règim disciplinari corresponent.

AJUTS
Es poden obtenir ajuts de l’Administració per sufragar parcialment el cost del menjador escolar. A Secretaria del centre us indicaran els terminis de sol·licitud així com la documentació que cal aportar.

Encàrrec de l’esmorzar a l’escola
Els alumnes poden encarregar el dia que ho desitgin l’entrepà del matí a Secretaria del centre, liquidant el preu corresponent abans de les 9:30 h.

Els entrepans es fan a la cuina del centre amb pa del dia amb tomàquet.