El servei del Club de Migdia proposa, a més del servei de menjador, la realització d’activitats amb els alumnes cada dia lectiu entre les 13 i les 15 h.

ALUMNES FIXES
L’import mensual es facturarà juntament amb el rebut ordinari segons el següent quadre:

Club del Migdia – Preu per alumne/día Curs 2020/2021 ORDINARI PLUS (*)
FIXES GENERAL 7,75€ 10,25€
FIXES SIEI 11,80€ 14,30€
ESPORÀDICS 9,00€ No disponible

(*) Inclou recollida pel matí i lliurament per la tarda en autocar de l’escola, segons ruta

Formulari d’alta en el servei

DIES ESPORÀDICS
Per utilitzar aquest servei eventualment, la família ha d’adquirir a través de la Secretaria Virtual els tiquets de menjador per avançat.

BATA DE MENJADOR I LLENÇOL
Els alumnes d’Infantil usuaris del servei han de comprar a la botiga d’uniformes (EandB) la bata de menjador de l’escola. Els de PAR 3, a més, han de portar un llençol per fer la migdiada.

NORMES QUE S’ACCEPTEN EN INSCRIURE’S AL SERVEI

  1. Les altes i les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 25 del mes anterior, amb pagament per mes
  2. Sortides o excursions: els alumnes fixes rebran una bossa amb el pícnic.
  3. Les faltes d’assistència dels alumnes fixes (inclosos els dies de sortides i excursions) no donen dret a recuperar l’import del Club de Migdia. En cas d’absència de llarga durada per malaltia es podrà sol·licitar l’abonament de l’import del mes i liquidar els dies assistits a preu de dia esporàdic.
  4. Cal fer la inscripció al servei per al mes de setembre abans de l’inici de les classes. Des de Secretaria us faran arribar l’enllaç al formulari per a la inscripció al servei.
  5. Llevat dels casos de força major i/ourgència, no s’admetran alumnes al servei de menjador en dies esporàdics sense el corresponent val de menjador lliurat prèviament a Secretaria. En aquests casos, s’haurà de liquidar l’import del servei el mateix dia.
  6. Durant el servei s’apliquen les normes de convivència del centre, amb el règim disciplinari corresponent.

AJUTS
Es poden obtenir ajuts de l’Administració per sufragar parcialment el cost del menjador escolar. A Secretaria del centre us indicaran els terminis de sol·licitud així com la documentació que cal aportar.

ATENCIÓ: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN EL CURS 2020-2021
Aquest curs, segons les mesures enviades pel Departament d’Educació pel que fa a la prestació del servei de menjador escolar en el cas dels usuaris del menjador escolar afectats per la pandèmia per la COVID-19, quan per raons sanitàries es prengui la mesura de tancament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador no puguin assistir a classe per aïllament o quarantena, el centre educatiu garantirà la continuïtat dels ajuts individuals de menjador mitjançant el format de menús per emportar.
Us informem que, ateses les circumstàncies, aquesta mesura també l’aplicarem als alumnes fixes que no són beneficiaris d’ajut individual de menjador.
La resta de casos s’atendran d’acord amb les normes anteriors.